Foto performance reagující na kresbu Elipsy. S tématem dominance a jemnosti, prostoru a těla.

Photo Performance reacting to Ellipsys drawing. With the theme of dominance and subtlety, space and body.