Uprostřed vymezení / In the Middle of Determination / 2011

Uprostřed vymezení je projekt zkládající se ze série videí odehrávající se v prostředí prázdného parkoviště, které je určitou alegorickou plání na konci města, prozkoumává vztah osamělé postavy k dalším, tušeným bytostem, pozůstatkům zkušenosti z mezilidské interakce, ze života ve městě, v davu.

Project called In the Middle of Determination – series of videos takes place in an empty parking site, which stands for an allegoric landscape at the end of the city. The project investigates the relation of a solitary figure towards other possible beings or the remains of human interaction, life in a city and within a crowd.

Uprostřed vymezení- Jan Pfeiffer- foto: Romana Drdova

Uprostřed vymezení-Jan PfeifferUprostřed vymezení-Jan PfeifferUprostřed vymezení-Jan Pfeiffer

Uprostřed vymezení-Jan Pfeiffer- foto: Romana Drdová

Uprostřed vymezení-Jan Pfeiffer

Uprostřed vymezení-Jan Pfeiffer- foto: Romana Drdova

Uprostřed vymezení- 185 nad - foto: Romana Drdova

185cm nad