Popsané území (ostrovy) – Described Land (Islands) / 2020

Koláž A3, A4 / 2020 – College A3, A4 / 2020

 

instalace z výstavy “Ostrov” Galerie H

 

 

Instalace z výstavy “Souostorví” Slezanka