Nad / Above / 2010

Město je struktura, ve které se pohybujeme, která nás obklopuje, ovlivňuje a určuje naše kroky. Je to prostor – řád, který je vytvořen pro společný život v civilizaci. Co však zůstává nezformováno je prostor nad námi, nad naším světem, něco, co nás přesahuje. A tak vzhlížíme skrze města vzhůru. Prostor nad námi je však orámován naším okolím, našimi městy, liniemi budov, ulic. Ty pak vytvářejí lem, okraj. Zakousávají se do prostoru nad sebou, ohraničují jej. V projektu „Nad“ jde o tvary, které vznikají při průhledu z ulic velkých měst na nebe.

A town is a structure in which we circulate, which surrounds us, influences us and determines our movement. It is a space – system, which has been created to allow social life in a civilization. What remains unformed is the space above us, above our world. It is something that transcends us. And so we look up through the town. However, the space above us is shaped by our surroundings, our towns, lines of the buildings and streets. They create a border, edge. They take a bite in the space above, they define it. The project “Above” deals with shapes that rise from the view through the streets of large towns, up to the sky.


Above 2010

New York-Above 2010Madrid-Above 2010London-Above 2010Vatican-Above 2010Berlin-Above 2010Prague-Above 2010Viena-Above 2010Bucurest-Above 2010Moscow-Above 2010