Falešné dveře / Fake Door / 2014

Falešné dveře/Fake door - 2014

.

Po návštěvě shořelé továrny na polystyren nedaleko města Bytom (Slezsko, Polsko) jsem se rozhodl polystyrén, který na místě zůstal po požáru použít pro vytvoření brány pro zemřelé používané v záhrobní egyptské architektuře jako memoriál pro spálenou továrnu.

After exploring a burned down polystyrene factory near city Bytom (Selezia, Poland), I decided to use the leftover materials for creating a site-specific object. I linked it to the theme of the gate for the dead, used in Egyptian burial architecture. I created a sort of memorial for the burned-down factory.

.

Falešné dveře/Fake door - 2014

.

Falešné dveře / Fake Door / 2014

.

Falešné dveře / Fake Door / snímek z videa / frame from video / 2014

.

Falešné dveře/ Fake Door/2014