Zkratky / Shortcuts / 2007

Zkratky jsou o hledání nových cest mimo stávající formy, o zpochybňování autority, tradice a historie. Jedná se o urbánní revoluci, vedenou chodci a nikoli architekty.

Zkratky/Shortcuts - Jan Pfeiffer

Zkratky/Shortcuts - Jan PfeifferZkratky/Shortcuts - Jan Pfeiffer

Shortcuts are about searching for new ways out of existing forms, about doubting the authorities, tradition and history. They stand for an urban revolution, led by the pedestrians and not by the architects.

ShortcutsShortcutsShortcuts