A jeho synové… / And his sons… / 2024

A jeho synové

 

koláž / collage / 2024
Rozměr / size A3
Ostorv Lanzarote
.
.

Fotokoláž vznikla jako spojení antického dramatu v podobě slavné sochy, dramatické kompozice, zápasu o život. Ve spojení s rekreačním místem, modrou plochou, místa odpočinku a současnosti…

The photo collage was created as a combination of ancient drama in the form of a famous statue, a dramatic composition, a struggle for life. In connection with a recreational place, a blue area, a place of rest and the present…