Předpoklad III. / Prevision III. / 2009

Třetím videem v sérii „Předpoklad“ jsem se dotkl možnosti přímého předvídání dějů. Procházel jsem městem a pokoušel jsem se uhodnout situace, které kolem mě mohou nastat. Šlo o hádání možností vyústění běžných situací, u kterých ale nebylo patrné, jak se naplní. Některé situace se mi podařilo uhodnout, jiné nikoli. Stejně jako se někdy naše očekávání naplní, zatímco jindy se naše vize míjejí s nadcházející realitou.

 

 

By the means of the third video of this series, I opened the question of predicting acts. I walked through the city and tried to guess the situations, which could come into being. I dealt with the different possibilities of how would ordinary situations develop. I guessed some situations right, some not. This is just as our expectations, which sometimes meet the reality while in other times they fail to be fulfilled