Krejčí průvodce / Tailor The Guide / 2021

Video pracuje s principem vrstvení a náhody. Tvary se dají stále měnit, někdy jde o hru, někdy se tvar stává vážnějším a ze hry se stává řád. Důležitou součástí jsou záhadné trojúhelníkové objekty z pravítek, které drží rozevřené nůžky (transformační objekty). Nůžky jako objekt symbolizující změnu, možnost vše prostříhat, upravit, dle aktuální potřeby. Krejčovství jako prostor pro změny, přeměření a rozvržení věcí dle aktuálních potřeb.