Osobní chrám / Personal Temple / 2023

 

snímek z videa / frame from video

Vlny se valí, otvírám svůj chrám…. / The waves roll in, I open my temple….

 

https://www.instagram.com/p/CzgSImPrEeE/?utm_source=ig_web_copy_link