Amass konference National Gallery / Veletržní Palace

Amass konference / National Gallery / Veletržní Palace

Live performance  – Tailor The Guide

 

Didaktikon / Kampus Hybernská

Didaktikon / sekce:  Rok distanc

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na nich vykonáváno zvenčí. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší a dokáží, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva a k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka.

https://didaktikon.cz/DIDAKT-1.html

Sekce kterou připravila katedry VV Pedf UK:

Jak jsme vnímali a prožívali období lockdownů a sociální izolovanosti a

jak nás tato zkušenost změnila? Jak se s touto zcela novou situací
vyrovnávaly umělecké a tvůrčí obory? Jakým způsobem lze vyučovat a učit
se tvůrčí disciplínu on-line? Takové i další otázky rezonují v dílech
umělce a pedagoga Katedry výtvarné výchovy PedF Jana Pfeiffera i ve
společném videu Nová norma studentů a studentek z Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.

Kurátorka: Vendula Fremlová

Vystavená díla:

Jan Pfeiffer: Krejčí průvodce, 2021, HD video performance
Jan Pfeiffer: Prostor II, 2022, grafitový prach na plátně
Jan Pfeiffer: Transformační objekty, 2020, plast, kov
Jan Pfeiffer: Transformace / střih pro nový oblek (symetrie těla), 2020,
koláž

Nová norma, 2022, video
Fotografie: Lucie Kotvalová, Anna Mikolandová, Nikol Mudrová, Barbora
Součková, Štěpán Šanda, Tomáš Šedivý
Video: Tomáš Hrůza
Text: Andrea Průchová Hrůzová, Lucie Kotvalová, Zuzana Jarolímková,
Kristýna Schönová

pohled do expozice: Rok distance

Workshop  Jana Pfeiffer:  Týdne vědy

pracovní listy: grafická úprava: Martin Raudenský, koncepce: Vendula Fremlová

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Plavkyně / nové video / 2022

autor performance a objektu: Jan Pfeiffer

autor hudební kompozice: Robert Mimra

kamera: Dominik Žižka,

střih: Robert Mimra, Dominik Žižka

plavkyně: Klára Bartovičková, Lucie Jesenská, Tereza Tobolková

 

“Antropocén – Neviditelné změny” Galerie kritiků

Antropocén – Neviditelné změny, zasvěcené námětům z oblasti geochronologie.

Vystavují: Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha Bezzubov, Stephen Mallon, Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam Vačkář, Petra Valentová, Edita Pattová.

Kurátorky: Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta Čiháková-Noshiro.

Výstava trvá do 24. července 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků.

Na podzim se výstava bude konat ve Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

 

Instalace pro kostel v Libuši

Litomyšle na Plán B.

kurátorka: Lenka Lindaurová

https://www.casopisharmonie.cz/reportaze/litomysli-za-soucasnym-umenim.html

 

Součástí Smetanovy Litomyšle je již několik let také její vizuální mladší sourozenec – festival Smetanova výtvarná Litomyšl. Na něm již třetí rok po sobě můžete navštívit plenérovou výstavu Plán B, jejíž první ročník 2020 vznikl jako reakce na kovidovou pandemii s cílem přivést umění k lidem i v době restrikcí a umělcům umožnit tvořit. A protože se výstava těšila nadmíru pozitivnímu přijetí, letos se opakuje již potřetí.

Výstavu v ulicích Litomyšle můžete navštívit ještě do 31. srpna. Najdete na ní práce předních umělců a umělkyň, které v drtivě většině vznikly právě pro Litomyšl a jejího jedinečného génia loci. Ambice projektu intervenujícího do celého města postupně rostou: kromě soch a instalací letos nabízí také video, krátký film a zvukové intervence. Poprvé také prezentuje dílo zahraničních umělců. Výstava je také zajímavá svým původem – její vznik inicioval soukromý fond mecenášů umění Bohemian Heritage Fund, který tak přímo podporuje umělce v tvorbě. Vybrali jsme některá z děl, která můžete navštívit, a zveme vás k procházce po současném umění.

Jan Pfeiffer vytvořil za kostelem Povýšení sv. kříže Portál rovnováhy, který vychází z pohřební egyptské architektury a byl používán v mastabách jako brána po duši zemřelého. Portál se autor rozhodl použít jako místo komunikace beze slov, pomyslný dialog dvou aktérů hledajících rovnováhu a vzájemný soulad.

 

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair

 

Cover pro 100 jubilejní číslo časopisu Artikl

Dubnový Artikl s tématem Konflikt
cover: Jan Pfeiffer

http://artikl.org/tag/casopis

 

 

 

Jan Pfeiffer (* 1984) se narodil v Praze, kde také žije a pracuje. Absolvoval na Akademii výtvarných umění v Ateliéru intermediální tvorby II Jiřího Příhody, navázal doktorským studiem na katedře Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zájem autora je skrze nejrůznější umělecké přístupy ztvárňován v širokém spektru výstupů – kresba, animace, fotografie či video jsou namátkou média, jenž jsou v jeho tvorbě nejvíce zastoupena. Performativní projekty včetně těch site-specific jsou dalšími okruhy, kterým se dále věnuje a které zpracovává. Specifičnost jeho děl tkví v subtilním spojovateli jeho tvorby a to právě v podobě drobných nuancí a mechanismů, které se týkají vybraných historických nebo společenských prostor, jenž Pfeiffer skrze svou tvorbu zkoumá. Prolínání různých období bez omezení právě na jeho vymezené etapy se stává audiovizuálním projektorem autorské syntézy jak mentální, tak tvůrčí. Propojování a prolínání takových vrstev vytváří Pfeifferův unikátní eklektický styl, který se skládá v komplexní autorskou gramatiku. Středem autorova zájmu je člověk, kterého v různém měřítku a četnosti převádí skrze zkoumání do svých jednotlivých projektů, připisuje mu kontext předpokládaný i nečekaný a nechává jej působit ve zdánlivě pochopitelném světě, který je ale ve skutečnosti založen na mnoha vrstvách, rovinách, kontextech, kritice, bilanci i humoru.

Myslel zeleň světa / galerie kritiků

(more…)

Jan Pfeiffer: Trinity, Galerie YX

performance, průvod, vernisáž: 24. 9. 2021, 17:30 (Kaple Božího Těla, Univerzitní 3)
výstava: 25. 9. – 20. 11. 2021
kurátor: Alexandr Jančík
Po videoinstalaci Portál v nově otevřené Galerii PAF a nástěnkové intervenci Pareidolie a vizuální ambivalence v psychiatrii v Galerii U Mloka připravené pro Trienále SEFO završí Jan Pfeiffer své olomoucké působení rozsáhlou výstavní realizací Trinity v Galerii XY.
Výstava Trinity tematizuje motiv trojice, úzce související se sakrálním prostředním historické Olomouce. Prostřednictvím symbolických objektů se Pfeiffer zamýšlí nad procesy spojenými s duchovními rituály a jejich aktuálními přesahy v nejisté době plné výrazných globálních proměn zasahující společenský život a vyzývá k usebrání.
Spirituální přesahy ve Pfeifferově tvorbě nezřídka souvisí s geniem loci daného prostředí a jeho uchopením skrze časem mizející historii, vzpomínkovými procesy, individuálními i kolektivními, reagujícími na architektonické dispozice míst citlivým přenosem překvapivých skutečností minulosti do nových kontextů dneška.
Součástí vernisáže bude performance a speciální procesí vedoucí od Kaple Božího Těla nacházející se v bývalém Jezuitském konviktu a končící v Galerii XY na Dolním náměstí. Jeho součástí bude procesuální kresba fragmentů historických budov a památek olomouckého centra na transparentní plochu, kterou bude umělec realizovat na plošině přepravního auta v reálném čase jízdy. Zahájení v 17:30 v Kapli Božího Těla na Konviktu, předpokládaný příchod do Galerie XY kolem 18:00.
Jan Pfeiffer (*1984) přesvědčivě balancuje na rozhraní fyzické performance, architektonických projektů ve veřejném prostoru, fotografie, kresby, animace a obecně pohyblivého obrazu. Ač se vzděláním nejvíce soustředil na sochařskou a architektonickou tvorbu (absolvoval v roce 2011 v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody na pražské AVU), jeho realizace jsou různorodé, od jednoduchých, statickou kamerou snímaných fyzických aktů sebezobrazení, až po kolaborativní projekty, do nichž je schopen zapojovat své přátele i profesionální tanečníky a etablované herce. Úspěšně se realizuje jako filmový scénograf.
Vernisáž proběhne v rámci programu knižního veletrhu LITR, který se koná od 24. do 26. září v Olomouci.
www.litrolomouc.cz