“Antropocén – Neviditelné změny” Galerie kritiků

Antropocén – Neviditelné změny, zasvěcené námětům z oblasti geochronologie.

Vystavují: Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha Bezzubov, Stephen Mallon, Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam Vačkář, Petra Valentová, Edita Pattová.

Kurátorky: Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta Čiháková-Noshiro.

Výstava trvá do 24. července 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků.

Na podzim se výstava bude konat ve Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

instalace pro kostel v Libuši

Litomyšle na Plán B. – Lenka Lindaurová

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair

Cover pro 100 jubilejní číslo časopisu Artikl

Dubnový Artikl s tématem Konflikt
cover: Jan Pfeiffer

http://artikl.org/tag/casopis

 

Myslel zeleň světa / galerie kritiků

(more…)

Jan Pfeiffer: Trinity, Galerie YX

performance, průvod, vernisáž: 24. 9. 2021, 17:30 (Kaple Božího Těla, Univerzitní 3)
výstava: 25. 9. – 20. 11. 2021
kurátor: Alexandr Jančík
Po videoinstalaci Portál v nově otevřené Galerii PAF a nástěnkové intervenci Pareidolie a vizuální ambivalence v psychiatrii v Galerii U Mloka připravené pro Trienále SEFO završí Jan Pfeiffer své olomoucké působení rozsáhlou výstavní realizací Trinity v Galerii XY.
Výstava Trinity tematizuje motiv trojice, úzce související se sakrálním prostředním historické Olomouce. Prostřednictvím symbolických objektů se Pfeiffer zamýšlí nad procesy spojenými s duchovními rituály a jejich aktuálními přesahy v nejisté době plné výrazných globálních proměn zasahující společenský život a vyzývá k usebrání.
Spirituální přesahy ve Pfeifferově tvorbě nezřídka souvisí s geniem loci daného prostředí a jeho uchopením skrze časem mizející historii, vzpomínkovými procesy, individuálními i kolektivními, reagujícími na architektonické dispozice míst citlivým přenosem překvapivých skutečností minulosti do nových kontextů dneška.
Součástí vernisáže bude performance a speciální procesí vedoucí od Kaple Božího Těla nacházející se v bývalém Jezuitském konviktu a končící v Galerii XY na Dolním náměstí. Jeho součástí bude procesuální kresba fragmentů historických budov a památek olomouckého centra na transparentní plochu, kterou bude umělec realizovat na plošině přepravního auta v reálném čase jízdy. Zahájení v 17:30 v Kapli Božího Těla na Konviktu, předpokládaný příchod do Galerie XY kolem 18:00.
Jan Pfeiffer (*1984) přesvědčivě balancuje na rozhraní fyzické performance, architektonických projektů ve veřejném prostoru, fotografie, kresby, animace a obecně pohyblivého obrazu. Ač se vzděláním nejvíce soustředil na sochařskou a architektonickou tvorbu (absolvoval v roce 2011 v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody na pražské AVU), jeho realizace jsou různorodé, od jednoduchých, statickou kamerou snímaných fyzických aktů sebezobrazení, až po kolaborativní projekty, do nichž je schopen zapojovat své přátele i profesionální tanečníky a etablované herce. Úspěšně se realizuje jako filmový scénograf.
Vernisáž proběhne v rámci programu knižního veletrhu LITR, který se koná od 24. do 26. září v Olomouci.
www.litrolomouc.cz
Cifra Gallery, Co měníme, co zůstává

Výstava Jana Pfeiffera nazvaná: “Co měníme, co zůstává” byla připravena speciálně pro Cifra Gallery ve spolupráci s kurátorem Pavlem Kubesou. Prostor galerie je koncipován jako dílna kde se zastavil čas, a ten kdo vstoupí, může vnímat novým pohledem. Koláže, kresby objekty a video pracují s principem vrstvení a náhody. Tvary se dají stále měnit, někdy jde o hru, někdy se tvar stává vážnějším a ze hry se stává řád. Ústřední částí výstavy jsou záhadné trojúhelníkové objekty z pravítek, které drží rozevřené nůžky (transformační objekty). Právě nůžky se ve výstavě objevují nejvíce jako objekt symbolizující změnu, možnost vše prostříhat, upravit, dle aktuální potřeby.

.

Další výraznou časti instalace je dřevěný trojúhelníkový objekt, který vychází z rozměrů vstupního dřevěného štítu galerie, objekt byl během vernisáže vynesen v rámci performance před budovou galerie a zapojen do očistného rituálu za účasti všech galeristů a autora.

Video “Krejčí průvodce”, které je ve výstavě představeno hned v první části, zavádí diváka do černého prostoru, před kterým postava vytváří blíže neurčitý střih

Portál / Galerie PAF / 8.7.2021

 

Výstavní realizace pražského umělce Jana Pfeiffera se v roce 2021 v Olomouci objeví hned ve třech rozličných podobách v rámci tří projektů (Galerie PAF, Trienále SEFO, Galerie XY). Svou vůbec první samostatnou olomouckou výstavou Portál zahájí provoz nově vzniklé Galerie PAF, která se nachází na adrese Ztracená 6 v historickém centru města. 

Jan Pfeiffer zde představí sérii černobílých animovaných snímků, které vytváří již téměř 15 let specifickou technikou animace, jež je unikátní fázováním permanentně vymazávaného a následně tužkou překreslovaného papírového podkladu, který tak zachovává stopy předchozích kreseb. Zahraniční pobyty na studijních stážích a uměleckých rezidencích z něj učinily poučeného světoběžníka, schopného a ochotného prozkoumávat historická zákoutí metropolí s často již neexistující původní architekturou prizmatem nespolehlivé paměti. Spirituální přesahy u něj nezřídka souvisí s geniem loci daného prostředí a jeho uchopením skrze časem mizející historii, vzpomínkovými procesy, individuálními i kolektivními, reagujícími na architektonické dispozice míst citlivým přenosem překvapivých skutečností minulosti do nových kontextů dneška. 

Jan Pfeiffer (*1984) přesvědčivě balancuje na rozhraní fyzické performance, architektonických projektů ve veřejném prostoru, fotografie, kresby, animace a obecně pohyblivého obrazu. Ač se vzděláním nejvíce soustředil na sochařskou a architektonickou tvorbu (absolvoval v roce 2011 v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody na pražské AVU), jeho realizace jsou různorodé, od jednoduchých, statickou kamerou snímaných fyzických aktů sebezobrazení, až po kolaborativní projekty, do nichž je schopen zapojovat své přátele i profesionální tanečníky a etablované herce. Úspěšně se realizuje jako filmový scénograf.

 

janpfeiffer.info

www.pifpaf.cz 

 

Galerie PAF, Ztracená 6, 77900, Olomouc

 

našimi partnery jsou: 

Ministerstvo kultury ČR, Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc

 

technická realizace: 

omlouvámesepardón

foto: Monika Abrhámová

POHYB / POHNI / V POHYBU – 24. 6. – 27. 8. 2021
Kurátorka: Andrea Kaňkovská
24. 6. – 27. 8. 2021
Galerie města Třince
Vernisáž 23. 6. 2021 v 17 hodin
Výstava Pohyb/Pohni/V pohybu tematizuje fyzický pohyb a jeho vizuální kontexty. Pohyb je autorem v prostoru Galerie města Třince zkoumán a ohledáván v širokém spektru médií jako je kresba, animace, fotografie, objekt a instalace, performance.
Příprava na boj a vzrůstající napětí a agrese se překvapivě proměňuje ve společný organizovaný pohyb oplývající dočasnou krásou, který záhy zaniká. Oscilace mezi adrenalinem, nebezpečím a vizuální kvalitou pohybu, ladnou choreografií želez a těl. Na krátkou chvíli vyniká vizuální znak, ornament, aby záhy zanikl. Svědky tohoto jevu se můžete stát při vernisáži výstavy, kdy se performance odehraje.
Výchozím bodem pro zkoumání Jana Pfeiffera jsou kovové objekty Pohyb železa (2015), které proměňuje historické tvarosloví zbroje pro rytířská klání ve výtvarné artefakty, rekvizity akce. Tyto zbraně vytváří základní motiv výstavy, který je pečlivě zkoumán skrze pohyb s nimi a možnosti zachycení průběhu akce.
Velkoformátové tisky fotografií, kreseb a skic jsou doplněné o kresebný animovaný návod a video, které do prostoru výstavy vnáší pohyb viditelně. Prostoru galerie vévodí platforma – prostorové pódium, která umožňuje každému návštěvníkovi manifestovat pohyb vlastní zbrojí i tělem.
Galerie se na léto promění na náměstí (nebo jiný veřejný prostor pro demonstraci), hřiště i laboratoř. Stane se místem, které aktivuje návštěvníky, aby si pokládali otázky o hranicích vlastního chování a zkoumali pohyb svého těla i věcí.
Aktivaci návštěvníka podporuje také interaktivní zóna, která je kutilskou laboratoří, pracovnou se vzorníky materiálů, která umožňuje si vyrobit vlastní zbraň pro osobní performanci. Interakce s výstavou a vlastní manifestace pohybu umožňuje aktivní zapojení diváků všech kategorií, děti nevyjímaje.