Příliš romantické vzpomínky / Far Too Romantic Memories / 2012

Příliš romantické vzpomínky / Far Too Romantic Memories

The image embodies presents a fragile stage set, depicting an imaginary garden as an allegory of the artist’s memories and idealized visions of two concrete places: Prague and Berlin. Both cities are represented by archetypal symbols, embedded into a somewhat timeless space, inspired by the English style of parks. The romantic miniature of the world, where two foundation stones and two fundamental architectonic elements meet in a wrinkled landscape defined by a extinct volcano, becomes nearly universal: it stands for a mythical space, free of the weight of history or politics.

Výjev na fotografii je zvláštním uskupením křehkých papírových kulis, které zosobňují imaginární zahradu jako alegorii autorových vzpomínek a idealizovaných představ dvou konkrétních míst, Prahy a Berlína. Obě města jsou zastoupena archetypálními symboly, které jsou zasazeny do jakéhosi bezčasí v prostoru inspirovaném parkem anglického typu. Romantická miniatura světa, ve které se setkávají dva základní kameny a dva základní architektonické prvky včleněné do zvrásněné krajiny, v jejímž středu ční vyhaslá sopka, se stává takřka univerzální.