Sen, který se mě nezdá / A dream that doesn’t seem to me / 2024

 

 

 

Foto performance před projekcí straších kreseb s tématem černé materie.

Photo performance before the projection of older drawings with the theme of black matter.