Formuj svojí mysl / Form Your Mind / 2018

Animace nazvaná “Formuj svojí mysl” je vizuálním výzkumem urabnictických struktur a jejich dopadech na lidskou mysl. Konkrétní místa pozorování byla Zlín (CZ), Nowa Huta (PL) a současný projekt nazvaný “The Camp” ve Francouzské Provence, který byl nedávno otevřen jako centrum pro edukaci a rozvoj. Jak konkrétně developeři a politici dostávají veřejný prostor na svoji stranu? Projekt je ve fragmentech inspirován mytologií Williama Blakea, jako kontrast ke konkrétním komerčním ambicím a výstavbě.

 

 

Animation called “Form Your Mind” is visual research of the urban structures and mental impact into human minds. The concrete places of observation are Zlín (CZ), Nowa Huta (PL) and contemporary project called The Camp (Fr). Which has recently opened as centre for education and future development. How exactly businessman’s and politicians get living space on their side? The project is inspired by fragments of William Blake mythology as the contrast to the practical commercial ambitions.

 

Sound design: Jaroslav Raušer