Osvícený / Enlightened / 2014

.
Osvícený / Enlightened / 2014
.
Práce se ohlíží za energií spojenou s postavami minulosti, jejich osvícením nebo naopak zaslepením vytyčenými cíli a vyhlídkami. Za obeliskem v lidském rozměru, na němž je naznačen portrét s tváří překrytou narýsovanou hvězdicí, se nachází abstrahovaný průnik siločar – vzpomínka na vítězné oblouky kreslené poslepu.
.
The work recalls the energy connected to figures from the past. They may be enlightened or, on the contrary, blinded by the set goals and prospects. On an obelisk executed in human scale, there is a portrait covered with an outlined star. A large-scale print positioned behind the obelisk represents an intersection of lines, a memory of triumphal arches drawn by the artist when blindfolded.
Poděkování / Acknowledgements: Radek Brousil, Viktor Čech
.
Osvícený / Enlightened / 2014
.
img_0179
.
Osvícený / Enlightened / 2014
.
Osvícený / Enlightened / 2014