Jak vznikají velké věci / How Big Things Come into Being / 2016

Jan Pfeiffre

 

 

 

Projekt s názvem Jak vznikají velké věci pro výstavu Movere v Domu umění města Brna‎ je instalací, která využívá témata měřitelnosti historie.  Autor se zajímá o nepoměr vztahu mezi významem událostí a jejím reálným rozměrem. Instalace je složena z tzv. pódia událostí, přes které jsou vrstveny trajektorie významných událostí 20.století. Pódium pak sloužilo pro inscenovanou performanci v den vernisáže, kdy byly opakovány pohyby jednotlivých událostí. Součástí choreografie bylo i zapojení objektů, díky nimž byly demonstrovány situace formou krátkodobých instalací. Inscenovaný pohyb se tak stal nedílnou součástí díla a tvoří i jeho podstatnou část formou videozáznamu.

A project of this name designed for the Movere exhibition at the Brno House of Arts is an installation presenting the topic of how history can be measured. The author explores the disproportion between the importance of an event and its actual dimensions. The installation consists of the so-called “stage of events”, over which trajectories of the 20th century most important events are put in layers. This became the scene for a stage performance on the exhibition’s opening day, where movements of the individual events were reiterated. The objects were part of the choreography and thanks to their inclusion situations could be displayed in the form of short time installations. Stage movement thus became part and parcel of the artwork, and is likewise essential in the form of the video recording.

 

Lenka Sýkorová

 

 

28. Června 1914 – Atentát na F. Ferdinanda d’Este / 28 June 1914 – Assassination of Archduke F. Ferdinand of Austria

Jak vznikají velké věci IMG_1219    IMG_1224 IMG_1237    IMG_1235   IMG_1241

 

14. Května 1955 – Varšavská smlouva / 14 May 1955 – Warsaw Pact

IMG_1244  IMG_1248 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 22.41.44 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 22.41.28    IMG_1259      Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.29.14    IMG_1253  IMG_1257  Snímek obrazovky 2016-05-18 v 22.42.08  IMG_1263 IMG_1264

 

 

20. Července 1969 – Apollo 11 /  July 20, 1969 – Apollo 11

IMG_1265 IMG_1266 IMG_1267 IMG_1268  Snímek obrazovky 2016-05-18 v 22.56.09 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.03.15 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.08.47 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.29.38    Snímek obrazovky 2016-05-18 v 22.56.47   IMG_1272  IMG_1274Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.19.47 IMG_1276  Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.19.59 IMG_1279 IMG_1281  IMG_1283  IMG_1286 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.52.11 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.28.19 IMG_1287 IMG_1288 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.52.36 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.28.32 Snímek obrazovky 2016-05-18 v 23.28.09 Snímek obrazovky 2016-05-19 v 0.00.28 IMG_1296 Snímek obrazovky 2016-05-19 v 0.10.17IMG_1293 Snímek obrazovky 2016-05-19 v 0.10.32   IMG_1295

 

 

Poděkování / Credits:

Konzultace / Consultation: Lenka Sýkorová a Viktor Čech

Grafická spolupráce / Graphic cooperation: Kateřina Držková

Tanec a choreografie / Dance and choreography: Kateřina Stupecká a Helena Štávová

Překlad / Translation: Alena Kottová