Kruhová cesta / Roundway / 2010

Video instalace, která se dotýká otázky nasazení, nekonečného opakování výkonu a výdrže. Jde o video smyčku, kdy běžec v nočním exteriéru obíhá stále ve stejném kruhu kameru. Obíhá tak i diváka, který se při instalaci ocitá uprostřed pomyslného kruhu. Stává se součástí běhu, kumulace. Instalace funguje především na bázi zvukového vjemu: v momentu, kdy běžec vybíhá ze záběru, můžeme vnímat zvuk běhu, který se ocitá za námi a poté zvuk dokresluje situaci, kdy se běžec opět objevuje na druhé straně záběru.

This is a video installation, which deals with the question of drive, endless repeating and persistence. In a video-loop, a runner circulates in a night-setting around the camera, keeping a stable distance from it. He therefore also, allegorically, runs around the beholder, who finds himself in the middle of an imaginary circle. He becomes a part of the run, accumulation. The installation is primarily based on sound experience: when the runner disappears from the shot, we can perceive the sound of the run, which takes place behind us. Afterwards, the sound completes the situation of the runner reappearing on the other side of the shot.

Roundway

Kruhová-cesta-Roudway-instalace