Plochy a pláně / Surfaces and Plains / 2016

1

 

Tématem výstavy, která vznikla přímo pro Galerii Kaplička, je metafora pláně jako prostoru pro naše představy a budoucí plány. Ústředním vizuálním bodem je ženská postava – bohyně zítřka, jejíž zrak je zakryt vějířem. Ztráta běžného zraku a nazírání budoucnosti, stejně tak obrazce na jejím plexus solaris znázorňují budoucí a minulý čas, dělící žlutá čára je symbol času přítomného. Pod postavou se rozprostírá krajina tvořená velkoformátovou kresbou z grafitového prachu. Pláň, která se vzdouvá, je zhmotnění toho, co nás čeká, kam teprve vstoupíme.

 

img_0905

 

The topic of the exhibition designed specifically for the Kaplička (Little Chapel) Art Gallery, is the metaphor of a plain as a space where our visions and future plans can develop. A feminine figure – the Goddess of Tomorrow, her eyes covered with a fan, is the exhibition’s focal point. Both her loss of common vision and that of the future, and the pattern on her solar plexus represent time future and time past, with the dividing yellow line as the symbol of the present. A landscape extends under the figure, formed by a large-size graphite powder drawing. The swelling plain is the materialization of what is ahead of us, what we are but going to enter.

 

img_0923

img_0913