Podle první / After the First / 2008

“Podle první” jsou fotografie o podobnosti mezi odlišnými místy. Všechny tři fotografie se zdají byt totožné, ale jejich kontexty jsou rozdílné. První fotografie byla pořízena v Praze, kde multikulturalita stále není příliš vžitá. Místo, kde je možné zachytit určitou krátkodobou různorodost lidí a kultur, je autobusová zastávka směr letiště. Zbylé dvě fotografie byly vyfoceny v Berlíně a v New Yorku, ve městech, kde je tento jev dlouhodobě zažitý. Tři situace jsou vizuálně téměř shodné, ale vazba jejich aktérů k dan••m místům i sociální provázanost je odlišná.

“After the First” is about the similarities between different places. All the three photographs seem almost identical, although their contexts vary. The first photo was taken in Prague, where the phenomenon of multiculturalism is not, as yet, so common. The most frequent place, where one can experience cultural diversity, is the airport bus stop. The two remaining photographs were taken in Berlin and New York; cities with inherited cultural diversity. The appearance of the bus stop in each city is extremely similar. However, the relations of the subjects towards the given places and the social links are very different.

By first