Předpoklad I. / Prevision I. / 2009

Pro projekt „Předpoklad I.“ jsem vyfotografoval pohled ze svého okna – realitu, se kterou přicházím nejčastěji do kontaktu. Fotografii, na které jsou zachyceni v jednom okamžiku lidé, zvířata, budovy a stroje, jsem nechal okomentovat odborníky na dané oblasti. Otázka zněla: „Jaký je předpoklad pro jejich budoucnost?“ Ve výsledné práci kamera projíždí nad fotografií – pozastavenou realitou. Vždy když se záběr zastaví, ozve se komentář k danému předmětu, osobě či zvířeti. Video představuje snahu se pomocí co nejracionálnějších prostředků dovědět, jaký předpoklad do budoucna máme my sami a naše okolí.

For the “Prevision I.” project I initially photographed the view from my window – reality, which I deal with most frequently. I asked different experts to comment on the photograph, which depicts in one moment people, animals, buildings and machines. The question was: “What is the prevision of their future?” In the resulting work the camera draws over the photograph – frozen reality. Whenever the camera stops moving, a comment to the given object, person or animal begins to play. The video deals with an attempt to find out – with the help of as rational means as possible – what is our prevision for the future.

 

 

 

 

oslovení odborníci / consulting experts:

Prof. Pavel Blažka

Mr. David Wagner, car seller

Dr. Jana Pleskačová

Dr. Katka Novozámská. CSc

Ing. František Denk

Předpoklad I. Prevision I.