Kresby / Drawings / 2016

kresby grafitovým prachem / drawings by graphite powder

Kresby / Drawings

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-01-14

60x43cm

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-01-28

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-01-40

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-01-51

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-02-09

70 × 100 cm

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-02-22

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-02-33

60×43 cm

snimek-obrazovky-2016-12-28-v-23-03-15

nástěná kresba / wall drawing