Portál rovnováhy / Portal of balance / 2022

Pro Litomyšl a PLÁN B Jan Pfeiffer navrhl objekt Portál rovnováhy, který vychází z pohřební egyptské architektury a byl používán v mastabách jako brána po duši zemřelého. Portál se autor rozhodl použít jako místo pro komunikaci beze slov. Do posledního portálu umístil houpačku, která je symbolem dialogu dvou aktérů. V průhledu se navzájem mohou občas zahlédnout, musejí hledat rovnováhu a vzájemný soulad.

For Litomyšl and PLAN B, Jan Pfeiffer designed the Portal of Balance object, which is based on Egyptian funerary architecture and was used in mastabas as a gate to the soul of the deceased. The author decided to use the portal as a place for communication without words. He placed a swing in the last portal, which is a symbol of the dialogue between the two actors. They can sometimes catch a glimpse of each other in the vista, they have to look for balance and mutual harmony.

 

Text: Lenka Lidaurová

foto: Dušan Šimánek

 

https://www.casopisharmonie.cz/reportaze/litomysli-za-soucasnym-umenim.html