Elipsy / Ellipses / 2013

Elipsy / Ellipses / 2013

kresba / drawing

.

Témtem animace je prostorově pozoruhodné spojení tunelu, který je proražen v kopci přímo pod centrální osou slavného plovdivského amfiteátru. Ve formě kreslené, tužkové animace rozebírá geometrické rozvržení obou míst a jejich vzájemných, byť nechtěných vztahů.

The topic of animation is spatially interesting relationships of the tunnel, which has been broken through in the hill under the famous Amphitheatre in Plovdiv. The work is in the medium of hand drawn animation, and he deal with both places, the Amphitheatre and the Tunnel, and their mutual, be it unintentional relations.

 

Plovdiv / Amfiteátr / Tunel / Bulharsko