Vše přichází ze tmy / Everything Comes from the Darkness / 2009

Everithing come from darkness

V temných prostorách se zjevuje nevědomá realita…

Kresby vznikaly ve tmě, bez vědomého zásahu, jen na základě vzpomínek na města, ve kterých jsem byl a které mi byly ve chvíli vzniku kreseb nejvíce vzdálené: New York, Londýn, Berlín, Varšava, Bukurešť, Tyrana. Kresby jsou nainstalované v lighboxech v černé místnosti, tak, aby evokovaly vynořování z podvědomých představ.

Města vnímám jako koncentrace vůle a konstruktivního budování, jako pilíře lidské píle. Pro jejich modifikaci jsem použil opačný princip – podvědomí a nekontrolovatelnost. Vznikly tak kresby mluvící o reálném, rozumovém, strukturovaném světě, lidmi přetaveném do pocitových záznamů, které nepracují s estetikou kresby a omezují se především na prostorové vztahy a na základní povahu míst. Dalšími prvky, které v těchto záznamech hrají roli, jsou čas a vzpomínka. Jsme-li ve městě, jsme jím obklopeni, pohlceni. Všímáme si především detailů. Jakmile však na město vzpomínáme, objevuje se nám jasněji jeho celková povaha a atmosféra. V kresbách je tak možné rozpoznat rozdílné nálady z jednotlivých měst, kontrast chladné či volné symetrie, přísného totalitního – hierarchického členění, oproti přirozenému demokratickému rozvržení.

In the darkness, there appears the unconscious reality…

The drawings arise from my memories of cities I visited. I draw them in the darkness, with eyes closed. The cities I was trying to capture were well known places, such as New York, London, Berlin, Warsaw, Bucharest or Tirana. The drawings are installed in the light boxes on the walls in a dark room to evocate the surface of unconscious imagination.

I was trying to capture just the main gestures, the main spatial relationships. In my opinion, the cities stand for a concentration of human will and constructive building activity. The drawings do not describe real structures of the world but rather deal with emotional records, leaving aesthetic demands aside and accenting the spatial relationships and basic characteristics of the places. I worked with the principle of unconsciousness and uncontrolled mind for their modification – opposite forces to those which created these cities. When we live in a city, we usually focus on things around us, noticing mostly details. But once we use our memory, we can recall the atmosphere, the taste of the city. We remember feelings and recognize the major differences of each place. The iconic appearance of a city was, through these drawings, translated into an ephemeral record of time

p1010114

Vše přicházi ze tmy - Jan Pfeiffer

Vše přicházi ze tmy - Jan Pfeiffer

Vše přicházi ze tmy - Jan Pfeiffer

Vše přicházi ze tmy - Jan Pfeiffer

Vše přicházi ze tmy - Jan PfeifferVše přicházi ze tmy - Jan Pfeiffer