Prostupnost / Permeability / 2008

44

Prostorový model Evropy představuje časovou prostupnost podle kvality silnic a rychlosti dopravy. Informace použité pro vytvoření tvarů modelu jsou z cestovních itinerářů Google. Nová geografie vzniká na základě povahy míst, které v sobě odráží ekonomicko politickou historii. Jednotlivé díly mapy představuji jednu hodinu nutnou pro ujetí úseku. Čím vyšší a užší deska je, tim pomaleji se územím projíždí, čím širší a nižší deska, tím rychleji se dá úsek projet.

This space model of Europe represents the time permeability according to the speed of traffic. The information used for creating the shape is based on the Google car traffic maps. The new geography is determinate not so much by the local topography but mainly by the political and historical context of the given area. Each unit of the map symbolizes one hour needed to cross the area. The height and density of the panel varies according to the permeability of the place – the higher and narrower the part the slower the transmissivity.

Prostupnost/Jan Pfeiffer

Permeability