Bez kontroly / Beyond Control / 2010

Video Bez kontroly představuje ironický pohled na urbanistické plánování. Převrací jeho pravidla, aby vznikl prostor pro náhodu a nepředvídatelná řešení. Stavitel se zavázanýma očima konstruuje fiktivní plán města, veden pouze svou pamětí a intuicí. Racionalita a přesné vědomosti spojené s urbanistickým plánováním jsou tudíž potlačeny, stejně tak jako potřeba mít věci pod kontrolou. Vznikající struktura je variabilní, iracionální a nesvázaná.

The video projection Beyond Control presents an ironic view on urban planning, reversing its rules in order to create a space for chance and unexpected solutions. The builder is blindfolded and is constructing a plan for a fictive city, the major sources for the construction being memory and intuition. The typical rationality and foreknowledge of urban planning is therefore left behind, together with the need for control. The structure arising is variable, irrational and unbound.

.

.

beyond-control-instalace

.

Bez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed GreensBez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed Greens

.

Bez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed Greens

.

Bez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed Greens

.

Bez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed Greens.

Bez kontroly / Beyond Control / 2010 - Multiplicity: Group exhibition at Mixed Greens

photo credit:: Etienne Frossard / Kristýna Milde

.