Krejčovství – Střih pro novou dobu / Tailor’s shop – Cut for for New Age / 2020

Koláže Jana Pfeiffera vznikly deníkovou formou v prvních dnech Pandemie. Hlavním dojmem z nastalé doby byla potřeba transformace na všech frontách – zažitých postupů, jak venku, tak uvnitř, ve společnosti i v rodině.

Situace, která nás zastihla nepřipravené, rozdělila naše současné životy na vnímání světa před a po. I pravidelné výtvarné dílny GASK dětem tak můžeme vnímat. Po návratu do celkem běžného režimu se před mnohými otevřela spousta otázek a úvah. Co dál? Začít tam, kde jsme přestali, nebo se nám nyní otevřel prostor pro nové? Lektorské centrum GASK se rozhodlo jít tím druhým směrem. Přemýšlelo, jak dětem zprostředkovat těžko zprostředkovatelné a zároveň neopomenout důvod, proč tady současné umění je, stejně jako nynější podoba jezuitské koleje. A byla tu vize…

Přizvali jsme ke spolupráci Jana Pfeiffera (1984). Jan se pohybuje napříč různý- mi médii od kresby až po nová média se sociálně-kulturním přesahem. Také je ovšem skvělým pedagogem a mentorem na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Toto spojení a nové zkušenosti nám poskytly možnost, jak společně pracovat, navazovat na konceptuální dílo a rozvíjet nejen sebe sama, ale obohacovat se navzájem.

GASK — Galerie Středočeského kraje

      

Prostorová skica instalace