Tlak v zádech / Pressure in the Back / 2014

Tlak v zádech

.

Stojící postavy, mužské karyatidy s popruhem na hrudi a objímkou na zádech. Jsou uvěznění na vzdálenosti umožňující buď přímku, či co největší blízkost druhého – Vítězný oblouk, to je však doprovázeno tlakem v zádech.

———

Standing figures, man’s caryatid with belt on the chest and sheath on the back, They are jailed on the distance of clear line or to be closest tothe each other – triumphal arch, but with pressure in the back.

.

Tlak v zádech

.

Tlak v zádech