Předpoklad II. / Prevision II. / 2009

Druhé video se zaměřuje na princip předvídání z jiného úhlu pohledu, tedy vnímání budoucnosti z prostorového hlediska. Kde se budeme pohybovat, jak na to bude reagovat naše tělo? Před svou plánovanou cestou do Singapuru jsem si připravil procházku centrem města a pokusil jsem se o daných místech načerpat co nejvíce prostorových informaci. Propočítal jsem, kolik kroků budu potřebovat, abych prošel určitou ulici a na jaké objekty se mám dívat. Tuto připravenou procházku po Singapuru jsem vykonal v Praze ve svém bytě. Po té, co jsem přijel do Singapuru, jsem tuto cestu skutečně prošel. Výsledné video se skládá z juxtapozice mé „virtuální“ a „reálné“ prohlídky Singapuru.

The second video deals with the principle of previsions from a different angle: perceiving the future from a spatial point of view. In which directions are we going to move, how will our body react on it? Before my planned journey to Singapur I prepared a walk through the city centre and tried to find out as much information as possible about its spatial relations. I counted how many steps will I need to walk through a certain street and which objects should I be looking at. I executed this prepared walk through Singapur in Prague, in my flat. When I arrived to Singapur, I actually went through that very path. The resulting video is a juxtaposition of a “virtual” and “real” tour through the city.

prevision

prevision

prevision-1

 

 

Předpoklad II. / Prevision II. / Instalace