Okázalá abstrakce / Ostentatious Abstraction / 2014

 

Choreografie vychází z principu tzv. Chladniho obrazců – fyzikálního jevu, který byl objeven v době pozdního baroka. Uprostřed tanečního sálu Colloredo-Mansfeldského paláce se postupně formuje objekt složený ze stojanů pro tvorbu těchto obrazců. Skupina hráčů, muzikantů, skládá jednotlivé vrstvy objektu od vnějšího obvodu směrem ke středu místnosti od nejnižších základových stojanů po nejvyšší, přičemž v jakémsi orchestrálním duchu rozvibrováním desky smyčcem vytváří pravidelné tvary v jemném posypu desek. Obrazce vznikají a mění se na základě velikosti a tvaru desky, a frekvence vibrací. Poslední obrazec je vytvořen na vysokém stojanu umístěném pod monumentálním lustrem. Hráč ke stojanu musí vystoupat po schodech a „zahrát“ poslední obrazec, který je viditelný jen pohledem shora. Celou událost z balkónu sleduje postava, již se díváme přes rameno. Není definováno, zda se jedná o postavu zúčastněnou, dohlížející, určující, či jen přítomnou.

.

.

 

The choreography is based on the so-called Chladni figures – a physical phenomenon discovered in late baroque. In the middle of the Colloredo-Mansfeld Palace ballroom, an ob- ject made of special stands upon which these figures are to be manifested is being gradually formed. A group of players, mu- sicians, build individual layers of the object from the outer circumference toward the room’s center, from the lowest stands forming a kind of base up to the highest ones, and put the plates placed on top of the stands into vibration by drawing violin bows along the plates’ edges in a kind of orchestral mode, whereby fine flower dust spread on the plates forms regular figures that emerge and change depending on the plate’s size and shape, and the vibrations’ frequency. The last figure is created on the high stand placed under the monumental chandelier. The player must ascend a few steps to reach the plate and “play” the figure, visible only from above. A person on the balcony over whose shoulder we watch the scene is observing the whole event, while it is not defined whether he or she is involved, supervising, determining, or just present.

 

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

Okázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakceOkázalá abstrakce

Okázalá abstrakce

.

Videodokument on Artycok: http://artycok.tv/lang/cs-cz/26452/okazala-abstrakceostentatious

Poděkování za realizaci videa Okázalá abstrakce.

Acknowledgements for realization of the video Ostentatious Abstraction:

herci / actors:
Jana Doudová
Barbora Kleinhamplová
Karina Kottová
Karolina Rossi
Janek Rous
Erika Pfeifferová
Matěj Smetana
Eliška Burianová
Radim Labuda
Lenka Sýkorová

kameramani / cameramen:
Viktor Takáč
Kristýna Bartošová
Ivan Svoboda

střih a postprodukce / cut and post production:
Janek Rous

supervize záznamu / supervisor of record
Kristýna Bartošová

zvuková postprodukce / sound postproduction
Roman Štětina

.