Růst / Grow / 2024

 

Foto performance vznikla jako spontánní reakce na černé pole s černou stěnou a bílým fíkovníkem na ostrově Lanzarote. Tato přírodní scenérie byla okamžitou výzvou k zapojení těla do organického tvarování stromů - rostoucích vzhůru...

The photo performance was created as a spontaneous reaction to a black field with a black wall and a white fig tree on the island of Lanzarote.This natural scenery was an immediate invitation to engage the body in the organic shaping of trees - growing upwards...