Uprostřed vymezení / In the Middle of Determination / 2011