Souostroví / 26. 9. – 1. 11. 2020 / Slezanka / Opava
Zahájení 25. 9. v 18 hodin ve Slezance na Horním náměstí
Výstava otevřena Út–Čt a Ne: 10–17.00
.
.
Výstava připravovaná Bludným kamenem k výročí pětadvaceti let od jeho vzniku měla původně reflektovat témata, kterými se spolek od počátku své činnosti zabývá. Po intenzivní zkušenosti s několikaměsíční nařízenou izolací a s pozastavením společenského a kulturního života bylo však přirozeně nutné na aktuální situaci zareagovat a namísto konkrétního tématu stanovit rámec, ve kterém by oslovení umělci mohli představit různé pohledy na nedávno prožitou zkušenost.
V nastalé situaci, kdy jsme všichni byli nuceni objevovat vlastní soběstačnost, schopnost improvizace a sebeorganizace, kdy jsme museli nalézat nové cesty a postupy a učit se novým dovednostem, a kdy jsme se také museli vyrovnávat s osamocením a přijímat omezení vlastních svobod, nelze nevzpomenout na ideál všech současných romantiků i minulých osvícenců. Zdánlivá romantika, prožívaná před mnoha staletími jako neúprosná realita nás zavedla až k odkazu fiktivního hrdiny Robinsona Crusoe. Právě schopnost okamžité reakce na nastalou situaci a dlouhodobé poznávání sama sebe prostřednictvím svého okolí nám připomněla náš způsob vyrovnávání se s nově nastolenými problémy.

.

Cesty zpět jsou uzavřené, ty vpřed jsou otevřené do všech směrů, zažité vzorce procházejí zemětřesením, otevírá se nespočet možností, které byly ještě před půl rokem nemyslitelné a normalita se neustále přepisuje. Záleží, co přijmeme, kterými cestami se vydáme a jaké ponaučení si odneseme. Plní naděje hledíme vstříc nehostinné budoucnosti.

.

Vystavující umělci: Karel Adamus, David Böhm a Jiří Franta, Vladimír Havlík, Michal Kindernay, Marie Lukáčová, Magdaléna Manderlová, Milan Maur, Marian Palla, Jan Pfeiffer, Jiří Skála, Adéla Součková, Pavel Sterec

.

Kurátoři: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš

.
.
.
.
foto instalace: Matěj Frank
.
.
článek v opavském deníku:
https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/chatrajici-slezanka-ozila-bludny-kamen-zde-zahajil-novou-vystavu-20200928.html
.
.
fotoreport Artalk:
https://artalk.cz/2020/10/21/souostrovi-ve-slezance-v-opave/#pid=23
recenze Artlak:

Skupinová výstava Souostroví, kterou lze nyní vidět v budově bývalého obchodního domu Slezanka v Opavě pouze přes sklo výlohy, uspořádal spolek Bludný kámen na oslavu dvaceti pěti let výročí své existence. „Kurátoři se zde namísto meditace o minulosti rozhodli tematizovat přítomnost. Konkrétně jarní a vlastně i současné pandemické události, a to prostřednictvím shluku subjektivních perspektiv, které spojuje snaha o vyrovnání se s novým typem samoty, s narušením stereotypů či s neohraničeným přízrakem ohrožení,“ píše Martin Drábek.

Krok od úplného zhroucení

Před velkou skleněnou výlohou, která směřuje do vnitrobloku, stojí dvě ženy. Kouří a během občasného hovoru nepřetržitě hledí do instalace. Na objekty z výstavy Souostroví ale nijak nereagují, jako by tam ani žádné nebyly. Otočí se a znuděně odcházejí pryč od kulis, které jsou přitom tak důležité. Ve vybydlených místnostech uvnitř nenáviděné normalizační budovy Slezanka totiž momentálně spolek Bludný kámen slaví svoje dvacáté páté narozeniny. Tato opavská legenda, která vedle romanticky sentimentálního názvu disponuje především neúnavnou snahou kreativně vibrovat krok od úplného zhroucení, tady squatuje všem na očích. Legenda, která si ani na svoje narozeniny neodepře vzdorovitost. Místo „důstojné“ retrospektivní přehlídky jsou tady pod kurátorským vedením Jakuba Franka, Matěje Franka a Martina Klimeše k vidění trosečníci, samota a destrukce všeho bezpečného.

Po dlouhých dvaceti pěti letech by se jistě slušelo oběhnout si před freneticky řičícím davem čestné kolečko, a to v tempu natolik pomalém a stereotypním, aby milníky, legendy a zásluhy dostatečně vyzněly. Popravdě, jednak v tomto městě žádný řičící dav není, a to bez ohledu na momentální okolnosti, a jednak by v kontextu dosavadních metod práce spolku podobný typ výstavy nedával žádný smysl. Kurátoři se tak namísto meditace o minulosti rozhodli tematizovat přítomnost. Konkrétně jarní a vlastně i současné pandemické události, a to prostřednictvím shluku subjektivních perspektiv, které spojuje snaha o vyrovnání se s novým typem samoty, s narušením stereotypů či s neohraničeným přízrakem ohrožení.

Téma a ani způsob, jakým je kurátory v Opavě realizováno, není v bublině současného uměleckého provozu něčím, co by překračovalo momentální normu. Spíše ji se samozřejmou elegancí a důsledností naplňuje. Instalace se infiltrovala do prostor s unaveně dystopickou atmosférou a specifickou historickou stopou, které intenzivně vstupují do veřejného prostoru města. Divák je tady konfrontován s důsledky fenoménu, který momentálně razantně mění naše životy a nad kterým nemáme téměř žádnou kontrolu. Použita jsou k tomu díla umělců, které často nespojuje ani způsob práce, ani médium a ani věk, v určitém životním okamžiku se ale setkali s celoplanetárním druhem ohrožení (pandemie, environmentální krize). Z hlediska provedení je tady zkrátka všechno tak, jak má být.

V textu k výstavě se mimo jiné uvádí následující: „Vybrali jsme díla, která jsou vyprávěními záměrných trosečníků (…) Podávají zprávy z cest, prozkoumávají a mapují, odpočítávají uplynulý čas, objevují vlastní rituály a vytváří si soukromé mytologie, prožívají samotu a vyprávějí o ní.“ Vedle sebe tady tak leží mapy Jana Pfeiffera a Větrné básně Karla Adamuse, v separátním prostoru se ve smyčce přehrává utopické vyprávění Marie Lukáčové a za rohem je kresbou dokumentována cesta za sluncem Milana Maura. Rituální prostěradla Adély Součkové visí hned vedle hromady tyčí, které tady zbyly z akce Distantní kontakt Vladimíra Havlíka, fotografie ze Stanice pro výzkum sněžné slepoty Pavla Sterce jsou pak spolu s oblečením umístěny na věšáky hned vedle fotografické série Žánry každodennosti Jiřího Skály. A konečně také práce Michala Kindernaye, Magdalény Manderlové, Mariana Pally či Davida Böhma a Jiřího Franty dokládají, s jakou mírou diverzity se kurátoři rozhodli pracovat.

Výstavy podobného tematického zaměření se v posledních měsících v galeriích současného umění rodí jako houby po dešti a opavský projekt je tak prostě jenom dalším v řadě. Bude to znít jako to nejnudnější klišé, ale to, co výstavu Souostroví od podobných projektů odlišuje, je fakt, že se koná v Opavě a že ji vytvořil spolek Bludný kámen. Kurátoři totiž dokázali organismus instalace designovat takovým způsobem, že i když se primárně vztahuje k současné pandemické situaci, je její významová struktura natolik propustná a ochotná se pod nátlakem modifikovat, že výsledná nestabilita umožňuje produkovat obrazy a ustavovat kontexty, které mají s původně vymezeným tematickým rámcem jen málo společného.

Ve změti bizarních strategií, jimiž se jednotliví umělci snaží vyrovnat se situací, která je opakovaně překračuje, se totiž dříve či později jako jednotící princip objeví figura samotného Bludného kamene. Rozpadající se a nechtěná normalizační architektura obchodního domu Slezanka, kde se po dobu oslav jako parazit zabydlela, totiž autenticky zrcadlí způsob jejího života. Často vstupující na území cizího a nervózně našlapující krok od úplného zhroucení. V napětí, s hyperaktivní kreativitou a ve smutném tichu, kterému téměř nikdo nepřihlíží. Přesto znovu a znovu produkující bizarní entity, kterými si dočasně materializuje obraz smyslu svého života. Celá instalace je tak nakonec především metaforickým vyprávěním o tom, jaké to je, distribuovat v malém městě uměleckou produkci, která tak úplně nepotvrzuje lokální představu o přijatelné normě. Jaké to je, pracovat po dlouhá léta s velmi omezenými finančními prostředky, s minimálním prostorovým, materiálním a diváckým zázemím. A protože život je momentálně nemilosrdný, a to i přesto, že zrovna slavíte narozeniny, byla výstava Souostroví v důsledku vládních opatření týden po vernisáži uzavřena. Autisticky si levitující uprostřed Opavy, pozorovatelná jako nějaký ohrožený druh už pouze přes sklo, se může uklidňovat snad jedině tím, že v tom na světě není sama. Tak všechno nejlepší.


Karel Adamus, David Böhm a Jiří Franta, Vladimír Havlík, Michal Kindernay, Marie Lukáčová, Magdaléna Manderlová, Milan Maur, Marian Palla, Jan Pfeiffer, Jiří Skála, Adéla Součková, Pavel Sterec / Souostroví / kurátoři: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš / Slezanka / Opava / 26. 9. – 1. 11. 2020

XXX SETKÁNÍ – OSTROV / ENCOUNTER XXX – ISLAND / Galerie H / opening 12. 9. 2020 10:00

Galerie H, Kostelec nad Černými lesy

opening 12. 9. 2020 10:00 Church of Saint  John the Baptist
zahájení 12. září 2020, 10:00 v kostele sv. Jana Křtitele

Výstavu je možno navštívit do 4. 10. 2020
pátek, sobota, neděle od 10:00 do 17:00

 

instalace v Galerii H

Člověče / Galerie / Galerie Týn nad Vltavou neděkle 9.8.2020 u řeky

https://www.jcted.cz/v-tyne-zacala-vystava-expo-2020-unikatem-je-hackovane-telo-i-se-vsemi-organy/

Expo Týn 2020 / člověče

foto: Miroslav Bžoch

foto: Miroslav Bžoch

 

25/6/2020 (čt) od 16.00 hodin / STŘIH PRO NOVOU DOBU / GASK — Galerie Středočeského kraje

DISTANT NATURE 5/6 – 3/8/2020

Distant Nature

DISTANT NATURE

Artists: Jiří Černický (CZ), Anton Čierny (SK), Josef Dabernig (AT), Endre Koronczi (HU), Oto Hudec (SK), Richard Kitta (SK), Šárka Koudelová (CZ), Zuzana Križalkovičová (SK), Jan Pfeiffer (CZ), Plateauresidue (SI), Dejan Radovanovic (RS), Oliver Ressler (AT), Pavla Sceranková (CZ), Svetlana Spirina (RU), Magda Tothova (DE), Moira Zoitl & Sajan Mani (AT, IN), Vanessa White (AU)

Curator: Katarína Balúnová

The selection of more than 20 international art videos and films from 17 artists will be presented gradually, each with a span of several days, from June 5th to August 3rd, 2020. The screening directed to the public space will take place simultaneously in Knoll Galerie Wien, Fotograf Gallery Prague and MAO / DIG in K13 – Kasarne Kulturpark Košice. What is our relationship to nature? The concept of nature is notoriously equivocal, the return to nature in many aspects problematic and the questions of how to widely protect the nature from us, who are part of it, not easy to be answered. Reinterpretation and reconstruction of our relationship to nature is related to economic, social, political and cultural changes over time. In a much cited essay on the historical roots of the environmental crisis, historian Lynn White argued that the main strands of Judeo-Christian thinking had encouraged the overexploitation of nature by maintaining the superiority of humans over all other forms of life on earth, and by depicting all of nature as created for the use of humans. The contemporary discovery of nature’s perishability follows the modern collapse of western metaphysics. Although potentially liberating this modern discovery simultaneously invites doubt about our societies’ normative frameworks. The current tendency is rather to seek symbiosis with nature than domination and control. Criticism of dominance over nature and / or the (negative) impact of socio-political and technological development on the environment is included in the works of the artists Anton Čierny, Endre Koronczi, Oto Hudec, Plateauresidue, Oliver Ressler and Magda Tothova, while the artists Jiří Černický, Richard Kitta, Jan Pfeiffer and Dejan Radovanovic record this impact without valuating the situation. The artists Pavla Sceranková and Moira Zoitl & Sajan Mani deal with the impact of man on nature through the labour, what can be gardening as a relaxing weekend activity, as well as the transhistorical question of possession / dispossession of land. An important part of the search and the establishing a relationship with the nature can be a corporal experience, from physical contact to immersion in nature. The artists Josef Dabernig, Šárka Koudelová, Zuzana Križalkovičová, Svetlana Spirina and Vanessa White depict body and nature in their works with different approaches, from a documentary record to an intimate statement.

Výtvarný návrh pro metro D / Proudění / 2019

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/220562229000003/video/758417

 

DIVOCE! – UMĚNÍ V KARANTÉNĚ

Galerie NoD
DIVOCe!
Kolektiv autorů
Koncepce: Pavel Kubesa
8. 4. 2020 – ??. ??. ????

Archiv, mapa a model: možnosti umění v karanténě

Příchod pandemie COVID-19 proměnil (dočasně či trvale) povahu globální situace, stanovil nová nejistá území a překreslil hranice – ať už geografické, geopolitické či sociální, také však i hranice zkušenostní. Transformovaná perspektiva reorganizovala každodenní život v celé šíři horizontu civilizace 21. století. Nesčetné množství reakcí, vizí a iniciativ vyprofilovalo společnost jako členitý terén – někdy lucidně prohlédnutelný, občas zas obskurně temný –, který danou „krizi“ překlenuje různými, ať už vespolnými, či soukromými, strategiemi. Mimo rámec lidskoprávní – nároku na život a zdraví –, jednotícím jmenovatelem často rozličných návodů, postojů a praxí vypořádávání se s pandemickým kontextem se stává snaha vyhnout se jakkoli pojímané stagnaci. Stagnace industriální, ekonomická, intelektuální či spirituální je totiž zapovězeným řečištěm v obraze budoucnosti „Světa COVID-19“.

Projekt DIVOCe! je tak reakcí na eventuální stagnaci umělecké produkce a prezentace v institucionálním smyslu. Otevřený kurátorský koncept, vycházející z principu skupinového, „zřetězeného“ kurátorování, testuje jak adaptabilitu klasického formátu umělecké výstavy v novém společenském režimu, tak i schopnost umělecké scény nově nastavenou sadu limitů a podmínek absorbovat do systému uměleckého jazyka. Proměnu „pravidel hry“ proto chápeme jako příležitost znovu prozkoumat roli umělecké tvorby a praxe coby archivumapy a modelu zároveň.

(Pavel Kubesa)

Nový střih

Koláže pro video vznikly deníkovou formou v prvních dnech Pandemie. Hlavní dojem z nastalé doby byl potřeba transformace na všech frontách – zažitých postupů, jak venku tak uvnitř, ve společnosti i v rodině. Vzniklé koláže jsou propojeny z hlasem a tváří starého muže – krejčího. Návod jak si ušít nový padnoucí oblek pro novou dobu.

 

recenze:

https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/umeni-koronavirus-retezova-reakce-galere-nod-u.A200427_114113_vytvarne-umeni_kiz

 

 

Něco víme, něco hledáme / Galerie 207 / Umprum / 10. 3. 2020

Něco víme, něco hledáme

https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-207/jan-pfeiffer-neco-vime-neco-hledame-9524

 

Vernisáž výstavy v úterý 10. 3. 2020 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 17. 3. 2020 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10

Trvání výstavy od 11. do 17. 3. 2020

 

 

Na druhé výstavě Galerie 207 v letním semestru akademického roku 2019/ 2020 se nám představí Jan Pfeiffer, který se etabloval jako umělec pracující s rozlišnými formáty vytváření komplexních znakových situací, které tematizují různé významové kontexty.

Jan Pfeiffer se etabloval jako umělec pracující s rozlišnými formáty vytváření komplexních znakových situací, které tematizují různé významové kontexty. Jeho práce jsou naplněny historickými, mytologickými, náboženskými či kulturními konotacemi jak konkrétních či imaginárních míst, tak ryze abstraktních, až antropologických a archetypálních motivů. Pfeifferovo vizuální tvarosloví rozpracovává významotvorné možnosti sad základních geometrických tvarů a rozvíjí je směrem k jejich širšímu interpretačnímu potenciálu a dramatizaci symbolických narativů. Společným jmenovatelem Pfeifferových prací je určitá sdílená, charakteristická nálada, zvnějšněná osobní citlivost, která determinuje povahu a jazyk zpracování jednotlivých témat. Pfeifferovy příběhy tak navozují pocit jakoby jemného a zároveň pevného stisku ruky, doteku hraničícího s pohlazením a hnětením (sochařské či divácké) hmoty zároveň.

Pavel Kubesa

 

Jan Pfeiffer - Něco víme, něco hledáme

 

 

 

Instalace v Galerii 207 / Pfeiffer

Ostatky / Carneval / Tereza Štětinová & Karolína Rossi

– architektura výstavy

Co zůstává za maskou. Co zůstává bez masky. To co zbyde, je živé, či mrtvé? Je maska smrt, nebo život?

Společný výstavní projekt Ostatky dvojice českých umělkyň se věnuje fenoménu “masky” a s ní spojeným mytologiím, mysticismu a víře, ale i otázkám hlubinné psychologie. Vzdáleně odkazuje na probíhající období masopustu v časech chladného února. Autorky zkoumají dichotomii masky a přirozeného já, vztah masky a sociálně konstruované normality. „Mnohem více nás zajímá intuitivní uchopení vzpomínek z dětství, z období, kdy pro nás maska v lidových rituálech a tradicích nebyla zcela rozklíčovatelnou a my nebyli schopni zcela pochopit, že pod maskou se skrývá bytost, kterou známe. Maska pro nás není jen fantaskním převlekem, ale make-upem každodennosti, každodenní koláží mentálního nastavení.”

 

Pavel Kubesa

 

ideové kresby instalace

 

 

 

Sedimenty sametu

Výstava se koná u příležitosti třiceti let od sametové revoluce. Inspiruje se stratigrafií půdních vrstev při archeologických průzkumech, kdy v sedimentech odkrytých při vykopávkách můžeme nalézt dočasně skryté a do té doby zakonzervované nálezy různého typu, které mohou poučeným jedincům sdělit řadu – někdy velmi překvapivých – informací o dávné či docela nedávné historii a lidech, kteří ji tvořili.

13. 11. – 13. 12. 2019
Vernisáž: středa 13.11. v 17:00

Kurátorka: Hana Vorlová
Grafické řešení: Helena Hankeová
Technická podpora: Ivo Sumec

GAFU
Českobratrská 16, Budova B Ostravské univerzity, Ostrava

Jiří David
Petr Dub
Matěj Frank
Martin Froulík
Kurt Gebauer
Julia Gryboś & Barbora Zentková
Vladimír Havlík
I Love 69 Popgejů
Michal Kalhous
Deana Kolenčíková
Lukáš Kováčik
Lucie Králíková
Kristýna Krutilová
Martin Kubica
Max Lysáček
Pavla Malinová
Šárka Mikesková
Barbora Mikudová
Josef Mladějovský
Filip Nádvorník
Libor Novotný
Eliška Perglerová
Jan Pfeiffer
Hana Puchová
Michaela Rožnovská
Martina Strakošová
Jiří Surůvka
Petr Švolba
Hana Vorlová