25/6/2020 (čt) od 16.00 hodin / STŘIH PRO NOVOU DOBU / GASK — Galerie Středočeského kraje

DISTANT NATURE 5/6 – 3/8/2020

Distant Nature

DISTANT NATURE

Artists: Jiří Černický (CZ), Anton Čierny (SK), Josef Dabernig (AT), Endre Koronczi (HU), Oto Hudec (SK), Richard Kitta (SK), Šárka Koudelová (CZ), Zuzana Križalkovičová (SK), Jan Pfeiffer (CZ), Plateauresidue (SI), Dejan Radovanovic (RS), Oliver Ressler (AT), Pavla Sceranková (CZ), Svetlana Spirina (RU), Magda Tothova (DE), Moira Zoitl & Sajan Mani (AT, IN), Vanessa White (AU)

Curator: Katarína Balúnová

The selection of more than 20 international art videos and films from 17 artists will be presented gradually, each with a span of several days, from June 5th to August 3rd, 2020. The screening directed to the public space will take place simultaneously in Knoll Galerie Wien, Fotograf Gallery Prague and MAO / DIG in K13 – Kasarne Kulturpark Košice. What is our relationship to nature? The concept of nature is notoriously equivocal, the return to nature in many aspects problematic and the questions of how to widely protect the nature from us, who are part of it, not easy to be answered. Reinterpretation and reconstruction of our relationship to nature is related to economic, social, political and cultural changes over time. In a much cited essay on the historical roots of the environmental crisis, historian Lynn White argued that the main strands of Judeo-Christian thinking had encouraged the overexploitation of nature by maintaining the superiority of humans over all other forms of life on earth, and by depicting all of nature as created for the use of humans. The contemporary discovery of nature’s perishability follows the modern collapse of western metaphysics. Although potentially liberating this modern discovery simultaneously invites doubt about our societies’ normative frameworks. The current tendency is rather to seek symbiosis with nature than domination and control. Criticism of dominance over nature and / or the (negative) impact of socio-political and technological development on the environment is included in the works of the artists Anton Čierny, Endre Koronczi, Oto Hudec, Plateauresidue, Oliver Ressler and Magda Tothova, while the artists Jiří Černický, Richard Kitta, Jan Pfeiffer and Dejan Radovanovic record this impact without valuating the situation. The artists Pavla Sceranková and Moira Zoitl & Sajan Mani deal with the impact of man on nature through the labour, what can be gardening as a relaxing weekend activity, as well as the transhistorical question of possession / dispossession of land. An important part of the search and the establishing a relationship with the nature can be a corporal experience, from physical contact to immersion in nature. The artists Josef Dabernig, Šárka Koudelová, Zuzana Križalkovičová, Svetlana Spirina and Vanessa White depict body and nature in their works with different approaches, from a documentary record to an intimate statement.

Výtvarný návrh pro metro D / Proudění / 2019

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10123096165-artmix/220562229000003/video/758417

 

DIVOCE! – UMĚNÍ V KARANTÉNĚ

Galerie NoD
DIVOCe!
Kolektiv autorů
Koncepce: Pavel Kubesa
8. 4. 2020 – ??. ??. ????

Archiv, mapa a model: možnosti umění v karanténě

Příchod pandemie COVID-19 proměnil (dočasně či trvale) povahu globální situace, stanovil nová nejistá území a překreslil hranice – ať už geografické, geopolitické či sociální, také však i hranice zkušenostní. Transformovaná perspektiva reorganizovala každodenní život v celé šíři horizontu civilizace 21. století. Nesčetné množství reakcí, vizí a iniciativ vyprofilovalo společnost jako členitý terén – někdy lucidně prohlédnutelný, občas zas obskurně temný –, který danou „krizi“ překlenuje různými, ať už vespolnými, či soukromými, strategiemi. Mimo rámec lidskoprávní – nároku na život a zdraví –, jednotícím jmenovatelem často rozličných návodů, postojů a praxí vypořádávání se s pandemickým kontextem se stává snaha vyhnout se jakkoli pojímané stagnaci. Stagnace industriální, ekonomická, intelektuální či spirituální je totiž zapovězeným řečištěm v obraze budoucnosti „Světa COVID-19“.

Projekt DIVOCe! je tak reakcí na eventuální stagnaci umělecké produkce a prezentace v institucionálním smyslu. Otevřený kurátorský koncept, vycházející z principu skupinového, „zřetězeného“ kurátorování, testuje jak adaptabilitu klasického formátu umělecké výstavy v novém společenském režimu, tak i schopnost umělecké scény nově nastavenou sadu limitů a podmínek absorbovat do systému uměleckého jazyka. Proměnu „pravidel hry“ proto chápeme jako příležitost znovu prozkoumat roli umělecké tvorby a praxe coby archivumapy a modelu zároveň.

(Pavel Kubesa)

Nový střih

Koláže pro video vznikly deníkovou formou v prvních dnech Pandemie. Hlavní dojem z nastalé doby byl potřeba transformace na všech frontách – zažitých postupů, jak venku tak uvnitř, ve společnosti i v rodině. Vzniklé koláže jsou propojeny z hlasem a tváří starého muže – krejčího. Návod jak si ušít nový padnoucí oblek pro novou dobu.

 

recenze:

https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/umeni-koronavirus-retezova-reakce-galere-nod-u.A200427_114113_vytvarne-umeni_kiz

 

 

Něco víme, něco hledáme / Galerie 207 / Umprum / 10. 3. 2020

Něco víme, něco hledáme

https://www.umprum.cz/web/cs/galerie-207/jan-pfeiffer-neco-vime-neco-hledame-9524

 

Vernisáž výstavy v úterý 10. 3. 2020 v Galerii 207, Ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM, od 17:30
Prezentace autora, komentovaná prohlídka a ukončení výstavy v úterý 17. 3. 2020 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10

Trvání výstavy od 11. do 17. 3. 2020

 

 

Na druhé výstavě Galerie 207 v letním semestru akademického roku 2019/ 2020 se nám představí Jan Pfeiffer, který se etabloval jako umělec pracující s rozlišnými formáty vytváření komplexních znakových situací, které tematizují různé významové kontexty.

Jan Pfeiffer se etabloval jako umělec pracující s rozlišnými formáty vytváření komplexních znakových situací, které tematizují různé významové kontexty. Jeho práce jsou naplněny historickými, mytologickými, náboženskými či kulturními konotacemi jak konkrétních či imaginárních míst, tak ryze abstraktních, až antropologických a archetypálních motivů. Pfeifferovo vizuální tvarosloví rozpracovává významotvorné možnosti sad základních geometrických tvarů a rozvíjí je směrem k jejich širšímu interpretačnímu potenciálu a dramatizaci symbolických narativů. Společným jmenovatelem Pfeifferových prací je určitá sdílená, charakteristická nálada, zvnějšněná osobní citlivost, která determinuje povahu a jazyk zpracování jednotlivých témat. Pfeifferovy příběhy tak navozují pocit jakoby jemného a zároveň pevného stisku ruky, doteku hraničícího s pohlazením a hnětením (sochařské či divácké) hmoty zároveň.

Pavel Kubesa

 

Jan Pfeiffer - Něco víme, něco hledáme

 

 

 

Instalace v Galerii 207 / Pfeiffer

Ostatky / Carneval / Tereza Štětinová & Karolína Rossi

– architektura výstavy

Co zůstává za maskou. Co zůstává bez masky. To co zbyde, je živé, či mrtvé? Je maska smrt, nebo život?

Společný výstavní projekt Ostatky dvojice českých umělkyň se věnuje fenoménu “masky” a s ní spojeným mytologiím, mysticismu a víře, ale i otázkám hlubinné psychologie. Vzdáleně odkazuje na probíhající období masopustu v časech chladného února. Autorky zkoumají dichotomii masky a přirozeného já, vztah masky a sociálně konstruované normality. „Mnohem více nás zajímá intuitivní uchopení vzpomínek z dětství, z období, kdy pro nás maska v lidových rituálech a tradicích nebyla zcela rozklíčovatelnou a my nebyli schopni zcela pochopit, že pod maskou se skrývá bytost, kterou známe. Maska pro nás není jen fantaskním převlekem, ale make-upem každodennosti, každodenní koláží mentálního nastavení.”

 

Pavel Kubesa

 

ideové kresby instalace

 

 

 

Sedimenty sametu

Výstava se koná u příležitosti třiceti let od sametové revoluce. Inspiruje se stratigrafií půdních vrstev při archeologických průzkumech, kdy v sedimentech odkrytých při vykopávkách můžeme nalézt dočasně skryté a do té doby zakonzervované nálezy různého typu, které mohou poučeným jedincům sdělit řadu – někdy velmi překvapivých – informací o dávné či docela nedávné historii a lidech, kteří ji tvořili.

13. 11. – 13. 12. 2019
Vernisáž: středa 13.11. v 17:00

Kurátorka: Hana Vorlová
Grafické řešení: Helena Hankeová
Technická podpora: Ivo Sumec

GAFU
Českobratrská 16, Budova B Ostravské univerzity, Ostrava

Jiří David
Petr Dub
Matěj Frank
Martin Froulík
Kurt Gebauer
Julia Gryboś & Barbora Zentková
Vladimír Havlík
I Love 69 Popgejů
Michal Kalhous
Deana Kolenčíková
Lukáš Kováčik
Lucie Králíková
Kristýna Krutilová
Martin Kubica
Max Lysáček
Pavla Malinová
Šárka Mikesková
Barbora Mikudová
Josef Mladějovský
Filip Nádvorník
Libor Novotný
Eliška Perglerová
Jan Pfeiffer
Hana Puchová
Michaela Rožnovská
Martina Strakošová
Jiří Surůvka
Petr Švolba
Hana Vorlová

Vernisáž sólové výstavy / Oblastní galerie Liberec / čtvrtek v 17:30 až 19:00 / Liberece

 

https://www.ogl.cz/jan-pfeiffer-koreny-pod-vodou-skrine-v-zahrade

Performance

 

The Wise Fool

Orient2 / Kunsthalle / Bratislava – 11. července 2019 – 6. listopad 2019
Orient II. instalace – Opěrné body
Orient II. instalace – Opěrné body
Výstava Orient2 rozjíma nad existenciou východoeurópskej identity. Za zjednocujúci aspekt tohto neurčitého regiónu považuje projekt jeho protirečivé, ale zároveň vzájomne sa doplňujúce sebapodceňovanie a arogancia, ako dve vymedzujúce sa polohy jeho zranenej identity. Poukazujúc na potlačovaný komplex menejcennosti ako možný dôvod súčasného nárastu nacionalizmu a nedemokratických tendencií vo východnej Európe si kladie otázku, či by sa akceptovanie zlyhania pri formovaní a realizácii východoeurópskych identít nemohlo zmeniť na ich pozitívum.
Výstava formou terapeutickej re-inscenácie prekvapení, sklamaní, tráum a ponížení v rámci piatich žánrových scén dramatizuje neslávnu históriu regiónu za uplynulých tridsať rokov. Na tento účel si volí optiku pocitu oslobodenia v jeho diferencovanej, ale zásadnej falošnosti.
Vystavujúci umelci: Argišt Alaverdyan, Rada Bouková, Zuzanna Czebatul, Marek Delong & Anna Slama, Anna Daučíková, Wojtek Doroszuk, Anders Grønlien, Kaspars Grošhevs, Tomáš Hlavina, Martin Horák, Baptiste Charneux, Šimon Kadlečák, Shifra Kazhdan, Alina Kleytman, Lenka Klodová, Ádám Kokesch, Martin Kohout, Ieva Kraule, Marlena Kudlicka, Kwiekulik ,Marek Meduna, Daria Melnikova, Maria Metsalu, Vlad Nancä, Deimantas Narkevičius, Richard Nikl, Jan Pfeiffer, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Lucia Elena Průša, Jan Šerých, Jiří Thýn, Ondřej Vicena.
Kurátor: Michal Novotný

 

Vernisáž: 11. júl 2019

od 18:00 do 20:00 hod.

1. poschodie KHB