Konkrétní rezonance Miriam Kaminská a Jan Pfeiffer / Curator Contemporary / U Lužického semináře 12, Malá Strana Ptraha 1

Perfect Future / Łódź Design Festival / Polsko

 

 

Ve vile
      1. Ve vile
Život Kamene / Kabinet Chaos

Instalace autorské výstavy Jana Pfeiffera, “Život kamene”, byla čirá radost! Děkuji Janovi za jeho parádní energee, výstava teď čeká na Vás milý návštěvníci a na své zahájení zítra 30.4. 2023 v 17:00 /čekáme max 20min/)) a oslavíme Čarodky a Janovi narozky! Těšíme se do vidzenia, Vero Šrek Brom a pořádající Spolek Planeta Chaos z.s.

 

Jan Pfeiffer
“Život kamene”
30.4. 2023_vernisáž – performance od 17:00, neděle.
Afterparty opalování čarodějnice
Další učinkující:Anna Kosíková, Majda Maděrová a Mata Vopařilová.
Jan Pfeiffer se sebevědomě pohybuje napříč různými médii; s oblibou holduje videu, fotografii, animaci či kresbě.
U Pfeiffera se analytická zádumčivost nad historickými, politickými či sociokulturními jevy setkává s upřímnou fascinací mytologickou a náboženskou symbolikou. Materiál ke zpracování si však autor nevybírá podle jeho relevance v historiografickém diskurzu. To, co jej primárně zajímá, jsou někdy téměř nepostřehnutelné mechanismy a konotace, které dané historické či společenské momenty utváří či obklopují. Nebo obráceně zkoumá dané mechanismy a konotace jako následky iniciačního, spouštěcího momentu, ve kterém nastává historický či společenský pohyb. Jazyk, kterým Pfeiffer vykládá eklektické příběhy vlastního uvažování, je abstraktní a často svébytně symbolický. Jeho základem však neustále zůstává lidské měřítko, které autor převádí jak do svých jednotlivých prací, tak do galerijního kontextu. Text z autorova CV.
Jan Peiffer představí prostorovou instalaci jež rozehraje pohybovou performancí v doprovodu dalších učinkujících.
“”Život kamene”
Pro Kabinet Chaos jsem připravil site specific výstavu “Život kamene” reagující na světelné podmínky ( sluneční paprsky) výstavního prostoru. Hlavním motivem instalace je prostředí jeskyně jako místa pro usebrání a pozorování sama sebe. Součástí bude i performativní oživení kamenu a schodišť. K viděné tak budou objekty, rozměrná i menší plátna vytvořena autorskou technikou vtíráného grafitového prachu.“ Jan Pfeiffer
Jan Pfeiffer (*1984) patří mezi mladou generaci umělců, kteří si rychle získávají zájem odborné i laické veřejnosti.
Je absolventem ateliéru Jiřího Příhody na pražské AVU. V roce 2009 získal Cenu poroty na 8. Přehlídce animovaného filmu v Olomouci a První cenu v Essl Award CEE. O dva roky později na své úspěchy navázal První cenou v české sekci Henkel Award 2011. Již řadu let se umísťuje v dvacítce umělců v prestižním J&T Banka Art Index.
Více Facebook, Galerie Kabinet Chaos a instagram @Kabinet Chaos Gallery. Letos zatím bez grantů, zkoušíme jinak, budeme rádi za drobné dobrovolné příspěvky na pohoštění a realizaci programu.
Střítež 68, Polička, 57201 v areálu usedlosti Chaos. Aktuality: Artmap, FB, Instagram. Kontaktní osoba Veronika Šrek Bromová: 602315215, verbrom@gmail.com.V rámci celoročního výstavního, kulturního, vzdělávacího a enviromentálního programu Spolku Planeta Chaos z.s.. Otevřeno v den vernisáží a v neděli od 13_18h, nebo po domluvě.
Amass konference National Gallery / Veletržní Palace

Amass konference / National Gallery / Veletržní Palace

Live performance  – Tailor The Guide

 

Didaktikon / Kampus Hybernská

Didaktikon / sekce:  Rok distanc

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na nich vykonáváno zvenčí. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší a dokáží, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva a k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka.

https://didaktikon.cz/DIDAKT-1.html

Sekce kterou připravila katedry VV Pedf UK:

Jak jsme vnímali a prožívali období lockdownů a sociální izolovanosti a

jak nás tato zkušenost změnila? Jak se s touto zcela novou situací
vyrovnávaly umělecké a tvůrčí obory? Jakým způsobem lze vyučovat a učit
se tvůrčí disciplínu on-line? Takové i další otázky rezonují v dílech
umělce a pedagoga Katedry výtvarné výchovy PedF Jana Pfeiffera i ve
společném videu Nová norma studentů a studentek z Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.

Kurátorka: Vendula Fremlová

Vystavená díla:

Jan Pfeiffer: Krejčí průvodce, 2021, HD video performance
Jan Pfeiffer: Prostor II, 2022, grafitový prach na plátně
Jan Pfeiffer: Transformační objekty, 2020, plast, kov
Jan Pfeiffer: Transformace / střih pro nový oblek (symetrie těla), 2020,
koláž

Nová norma, 2022, video
Fotografie: Lucie Kotvalová, Anna Mikolandová, Nikol Mudrová, Barbora
Součková, Štěpán Šanda, Tomáš Šedivý
Video: Tomáš Hrůza
Text: Andrea Průchová Hrůzová, Lucie Kotvalová, Zuzana Jarolímková,
Kristýna Schönová

pohled do expozice: Rok distance

Workshop  Jana Pfeiffer:  Týdne vědy

pracovní listy: grafická úprava: Martin Raudenský, koncepce: Vendula Fremlová

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00

Plavkyně / nové video / 2022

autor performance a objektu: Jan Pfeiffer

autor hudební kompozice: Robert Mimra

kamera: Dominik Žižka,

střih: Robert Mimra, Dominik Žižka

plavkyně: Klára Bartovičková, Lucie Jesenská, Tereza Tobolková

 

“Antropocén – Neviditelné změny” Galerie kritiků

Antropocén – Neviditelné změny, zasvěcené námětům z oblasti geochronologie.

Vystavují: Kathleen Vance, Pamela Longobardi, Sasha Bezzubov, Stephen Mallon, Jan Pfeiffer, Lucie Svoboda Mičíková, Adam Vačkář, Petra Valentová, Edita Pattová.

Kurátorky: Kathleen Vance a Petra Valentová, Vlasta Čiháková-Noshiro.

Výstava trvá do 24. července 2022, denně od 11 do 18 hodin kromě pondělí a státních svátků.

Na podzim se výstava bude konat ve Front Room Gallery, 48 Hester Street, N.Y.

 

Instalace pro kostel v Libuši

Litomyšle na Plán B.

kurátorka: Lenka Lindaurová

https://www.casopisharmonie.cz/reportaze/litomysli-za-soucasnym-umenim.html

 

Součástí Smetanovy Litomyšle je již několik let také její vizuální mladší sourozenec – festival Smetanova výtvarná Litomyšl. Na něm již třetí rok po sobě můžete navštívit plenérovou výstavu Plán B, jejíž první ročník 2020 vznikl jako reakce na kovidovou pandemii s cílem přivést umění k lidem i v době restrikcí a umělcům umožnit tvořit. A protože se výstava těšila nadmíru pozitivnímu přijetí, letos se opakuje již potřetí.

Výstavu v ulicích Litomyšle můžete navštívit ještě do 31. srpna. Najdete na ní práce předních umělců a umělkyň, které v drtivě většině vznikly právě pro Litomyšl a jejího jedinečného génia loci. Ambice projektu intervenujícího do celého města postupně rostou: kromě soch a instalací letos nabízí také video, krátký film a zvukové intervence. Poprvé také prezentuje dílo zahraničních umělců. Výstava je také zajímavá svým původem – její vznik inicioval soukromý fond mecenášů umění Bohemian Heritage Fund, který tak přímo podporuje umělce v tvorbě. Vybrali jsme některá z děl, která můžete navštívit, a zveme vás k procházce po současném umění.

Jan Pfeiffer vytvořil za kostelem Povýšení sv. kříže Portál rovnováhy, který vychází z pohřební egyptské architektury a byl používán v mastabách jako brána po duši zemřelého. Portál se autor rozhodl použít jako místo komunikace beze slov, pomyslný dialog dvou aktérů hledajících rovnováhu a vzájemný soulad.