Tektonika paměti / Dům umění Brno / architektura výstavy / 2015

Tektonika paměti - instalace výstavy - Jan pfeiffer

Tektonika paměti - instalace výstavy - Jan pfeiffer

 

Tektonika paměti - návrh - Jan Pfeiffer

 

Architektonické řešení výstavy v Domě umění se přímo inspiruje tématem tektoniky paměti. Architekt Jan Pfeiffer jej vnímá jako situaci, kdy se noří do prostoru vzpomínek a po té se opět navrací, vystupuje do času přítomného. Proto je i výška vestavěných dvou stěn / objektů vzestupná, po dosažení centrálního prostoru klesající a v závěru diváka opouští. Koncepce půdorysu vychází z druhého inspiračního zdroje: na plán galerie je umístěn jeden z Rorschachových znaků, jeho osová symetrie koresponduje se symetrií prostoru. Obvodové linky znaku jsou následně použity jako volná inspirace pro tvarosloví stěn.

 

Tektonika paměti - instalace výstavy - Jan pfeiffer

TEKTONIKA013

TEKTONIKA030

Tektonika paměti - instalace výstavy - Jan pfeiffer

TEKTONIKA037

TEKTONIKA031