Konkrétní rezonance Miriam Kaminská a Jan Pfeiffer / Curator Contemporary / U Lužického semináře 12, Malá Strana Ptraha 1