Didaktikon / Kampus Hybernská

Didaktikon / sekce:  Rok distanc

Didaktikon je vzdělávací centrum Univerzity Karlovy a Kampusu Hybernská, z.ú., určené k experimentování, objevování a učení se hrou. Jeho hlavním cílem je vzdělávat žákyně a žáky základních a středních škol heuristickou metodou, tedy metodou řízeného objevování. Žáci se tak stanou aktivními účastníky výuky. Vnímají učení jako činnost, kterou konají oni sami, ne jako něco, co je na nich vykonáváno zvenčí. Mají radost z toho, že sami něco vyřeší a dokáží, což vede k jasnějšímu a hlubšímu pochopení učiva a k odhalení širších souvislostí s dosavadními znalostmi i s každodenními zkušenostmi žáka.

https://didaktikon.cz/DIDAKT-1.html

Sekce kterou připravila katedry VV Pedf UK:

Jak jsme vnímali a prožívali období lockdownů a sociální izolovanosti a

jak nás tato zkušenost změnila? Jak se s touto zcela novou situací
vyrovnávaly umělecké a tvůrčí obory? Jakým způsobem lze vyučovat a učit
se tvůrčí disciplínu on-line? Takové i další otázky rezonují v dílech
umělce a pedagoga Katedry výtvarné výchovy PedF Jana Pfeiffera i ve
společném videu Nová norma studentů a studentek z Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd UK.

Kurátorka: Vendula Fremlová

Vystavená díla:

Jan Pfeiffer: Krejčí průvodce, 2021, HD video performance
Jan Pfeiffer: Prostor II, 2022, grafitový prach na plátně
Jan Pfeiffer: Transformační objekty, 2020, plast, kov
Jan Pfeiffer: Transformace / střih pro nový oblek (symetrie těla), 2020,
koláž

Nová norma, 2022, video
Fotografie: Lucie Kotvalová, Anna Mikolandová, Nikol Mudrová, Barbora
Součková, Štěpán Šanda, Tomáš Šedivý
Video: Tomáš Hrůza
Text: Andrea Průchová Hrůzová, Lucie Kotvalová, Zuzana Jarolímková,
Kristýna Schönová

pohled do expozice: Rok distance

Workshop  Jana Pfeiffer:  Týdne vědy

pracovní listy: grafická úprava: Martin Raudenský, koncepce: Vendula Fremlová

Didaktikon | Kampus Hybernská

Hybernská 4

Praha 1, 110 00