Cover pro 100 jubilejní číslo časopisu Artikl

Dubnový Artikl s tématem Konflikt
cover: Jan Pfeiffer

http://artikl.org/tag/casopis

 

 

 

Jan Pfeiffer (* 1984) se narodil v Praze, kde také žije a pracuje. Absolvoval na Akademii výtvarných umění v Ateliéru intermediální tvorby II Jiřího Příhody, navázal doktorským studiem na katedře Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zájem autora je skrze nejrůznější umělecké přístupy ztvárňován v širokém spektru výstupů – kresba, animace, fotografie či video jsou namátkou média, jenž jsou v jeho tvorbě nejvíce zastoupena. Performativní projekty včetně těch site-specific jsou dalšími okruhy, kterým se dále věnuje a které zpracovává. Specifičnost jeho děl tkví v subtilním spojovateli jeho tvorby a to právě v podobě drobných nuancí a mechanismů, které se týkají vybraných historických nebo společenských prostor, jenž Pfeiffer skrze svou tvorbu zkoumá. Prolínání různých období bez omezení právě na jeho vymezené etapy se stává audiovizuálním projektorem autorské syntézy jak mentální, tak tvůrčí. Propojování a prolínání takových vrstev vytváří Pfeifferův unikátní eklektický styl, který se skládá v komplexní autorskou gramatiku. Středem autorova zájmu je člověk, kterého v různém měřítku a četnosti převádí skrze zkoumání do svých jednotlivých projektů, připisuje mu kontext předpokládaný i nečekaný a nechává jej působit ve zdánlivě pochopitelném světě, který je ale ve skutečnosti založen na mnoha vrstvách, rovinách, kontextech, kritice, bilanci i humoru.