Sounds ~ Codes ~ Images v GHMP

Okazalá abstrakce 2014: dílo prezentované na výstavě

Odkaz na stránky výstavy: http://en.ghmp.cz/sounds-codes-images-audio-experimentation-in-the-visual-arts/