Scéna pro slavnostní ceremoniál Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018

Foto: Peter Fabo
Ideová kresba