UTOPS ČSR / Čas pro nové utopie (?) / Spišská Nová Ves

Pohled do instalace