Nová díla ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy

7. 12. 2017 /  2. patro Městska knihovna.

http://nova-dila.ghmp.cz/galerie/dila/44-bez-kontroly/