Vernisáže: Paneland + Automat na výstavu

Zkratky II. / Shortcuts II. / 2010

 Velkoformátovou projekcí vzniká plocha, ve které se pomocí animované tužkové kresby střídají různé varianty cest – rozvržení prostoru od symetrických centrálních cest po příčné zkratky. Kresba se stále proměňuje. Instalací jsem chtěl navodit pocit různých možností, které můžeme ve svém směřování volit.A particular space is created by the means of a large-scale projection. This space, through the technique of hand drawn animation, shows constantly changing paths from centrally planed symmetrical axes to crossing shortcuts. The installation evokes the feeling of different possibilities which lie ahead of us.