Šumění andělských křídel / Muzeum moderního umění – Trojlodí / Olomouc / 27. 10. 2016 – 5. 3. 2017

instalace


Andělé provázejí člověka téměř odnepaměti, proto jsou také zakomponováni v mnoha náboženských systémech. Naše výstava představí především křesťanské pojetí a zobrazení andělské bytosti, které úzce navazuje na judaismus, na biblickou představu anděla – posla Božího.

Andělé však nejsou jen božími posly, zprostředkovateli jeho vůle a ochránci lidí, mají též jiné zásadní úkoly spjaté s fungováním a harmonií celého světa, přesuny hvězd, bdění nad všemi elementy universa, národy, městy.

Seznámíme vás s dlouhou vizuální tradicí zobrazování andělských bytostí, od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným „osvobozeným“ andělským motivům v umění 20. století.

Část exponátů pochází ze sbírek Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc i z arcibiskupských sbírek soustředěných v Kroměříži, většinou ale budou exponáty zapůjčeny ze státních i církevních institucí, ze soukromých sbírek i ateliérů umělců.

 

 

Video Opěrné Body IV. je dělené na dvě části, v úvodu je hlavním aktérem postava v bílém, žena, která opatruje, chrání, či nabijí malého chlapce. Ve druhé části je naopak aktér muž v černém, u něj se černá křídla a další geometrické tvary objevují spíš jako předzvěst činu a vůle.

snimek-obrazovky-2016-10-25-v-21-39-12Opěrné Body IV.

Opěrné Body IV.3-v-22-43-43

Opěrné Body IV.

Opěrné body / instalace / Olomoucinstalace v Muzeum umění Olomouc - Šumění andělských křídel 2