Stránka z nové Knihy: Postkonceptuální přesahy v české kresbě

Jan Pfeiffer