MASTABY A SKLÁDKY II. / Make Up Gallery / Tabačka Kulturfabrik, SK / 17. 12. 2015 – 15. 1. 2016

JAN PFEIFFER / MASTABY A SKLÁDKY II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mastaby a skládky II.

Mladý český umelec Jan Pfeiffer vstupuje do priestoru Make Up Gallery so svojou modifikovanou verziou úspešnej výstavy, ktorú absolvoval v galérii Hit v Bratislave (- „Mastaby a skládky“) začiatkom roku 2015. V nej nadviazal na svoje predchádzajúce projekty, napríklad v galérii Futura v Prahe (“Spiaca sila”), ktorá sochárskou formou otvárala otázku „spiacich“ možností.

Výstava je zložená z diel, ktoré sa dotýkajú témy uchovávania, chránenia predmetov, či hodnôt. Prvé, s čím je divák na výstave konfrontovaný je železný fragment – noha dravca, strážcu. Neďaleko od nej je projekcia s vyobrazením drôtenej košele, pevné telo bojovníka, v ktorom sa však pomocou animácie krúžky preskupujú a krútia, jeho telo tak prežíva vnútorný dej. V zadnej časti galérie je pomyselné pietne miesto, vnútrajšok Mastaby (egyptskej pohrebnej stavby), katafalk s maľovaným kameňom je oživený projekciou neživej imaginárnej tváre, ktorá sa pri podrobnom pozorovaní jemne mení, žije. Vo filme zažijeme tri scény s troma hrdinami, jeden sa snaží oživiť uzavretý vstup, druhý vedie dlhý monológ o nesmrteľnosti tvaru a tretia postava vychádza do boja na neexistujúcom koni. Záverečnou prácou sú autorove kresby posmrtných masiek známych postáv, ktoré boli predlohou k tvári použitej na katafalku.

Jan Pfeiffer (1984) vo svojej tvorbe intenzívne skúma vzťah človeka k priestoru. Kľúčová je pre neho myšlienka, ktorú sa snaží dobre uchopiť a to rôznymi médiami. Vyjadruje sa ako kresbou, tak i animáciou, objektom, inštaláciou a videom. Spoločný znak jeho tvaroslovia tvorí podoba vecí vo vzťahu k ich významom, tzv. politikum každodenných vecí. Jan Pfeiffer skúma mechanizmy, ktoré ovplyvňujú svet okolo nás. Sústreďuje sa napríklad na interpretáciu a symboliku oblúku v historickom a súčasnom kontexte. Sociálno-kultúrne, politické vzťahy autor dokáže majstrovsky intermediálne pretransformovať do uceleného symbolického systému v podobe jednoduchých skratiek – línii. A v tomto procese mu slúži médium kresby najlepšie, pretože ak chce preniknúť do jadra týchto vzťahov, kresba mu umožňuje rýchlo sa vyjadriť jak formou skice, tak v pohybe – pomocou animácie alebo v priestore inštalovaným objektom či inscenovanou choreografiou. (text: Lenka Sýkorová)

Špeciálne poďakovanie za spoluprácu pri uvedení tejto výstavy patrí našej partnerskej Galérii Hit v Bratislave.

Otváracie hodiny galérie (mimo sviatkov):
Po – Pi od 15:00 do 19:00
So 11:00 – 15:00

Partneri: Galéria Hit Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, Tabačka Kulturfabrik Košice