Montáž / Galerie Nod / Exakta

Montage 2015

.

.

Objekt je výsledkem performance, která proběhla v místě instalace. Osou akce bylo zhotovování, výroba a pracovní postup. Způsob a logika vzniku byla určována rytmem a narativem události. Cílem práce je dramatizace jednotlivých fází vzniku: příprava základu, vztyčení vertikály, řešení nestability, umístění. Jednotlivé pasáže jsou metaforickými obrazy postupů rozhodování, váhání a konečného výsledku, který  může být otiskem naší snahy.

The object is the result of the performance in the place of installation. The axis idea was making on, production and working process. The method and logistic way of genesis was lead by rhythm and narrative matter.

Performer: H.Polanská, hudba / music: I.Mikyska

Poděkování / Acknowledgements: Pavel Kubesa

délka performance: 10 min

.

exakta_nod_instalace - Jan Pfeiffer

Montáž