CZXSK / Galérie Gagarinka / Bratislava / Slovakia

Vše přichází ze tmy / Everything Comes from the Darkness

Výstava je projektom časopisu X www.magazinex.orgwww.casopix.blogspot.sk

Vystavujúci autori :
Jan Pfeiffer, Tomáš Roubal, Jan Vytiska, Jiří Franta a David Böhm, Matěj Smetana, Lucie Mičíková, Daniela Krajčová, Svetlana Fialová, Monogramista T.D, Marián Vredík, Rastislav Podhorský, Boris Sirka, Juraj Gábor

Výstava CZXSK je prvým kurátorským projektom redakcie Časopisu X, Slavomíry Ondrušovej a Milana Vagača. Časopis X vychádza od roku 2013 a je zameraný na mapovanie súčasnej kresby, jej publikovanie a teoretickú reflexiu. Počas dvoch rokov pôsobenia boli v časopise uverejnené kresby od viac ako 30 autorov z rôznych krajín, doprevádzané textami od teoretikov, umelcov či spisovateľov.

Výstava CZXSK je novým, rozšíreným formátom Časopisu X, ktorý otvára prezentáciu súčasnej kresby rozsiahlejšiemu publiku. Z celkovej zostavy autorov publikovaných v časopise je výstava zameraná na slovenskú a českú scénu.

CZXSK predstavuje rôzne podoby súčasnej kresby s dôrazom na presahy do iných médií, skúma limity samotného média kresby a prepájanie s rozličnými autorskými postupmi. Základné príncípy kresby sú na výstave voľne transformované do priestoru, času, videa, performance, objektu…. Neznamená to však, že by “tradičná” podoba kresby nepatrila pod označenie súčasná. Zaujímavá je práve pestrosť autorských prístupov, ktoré vymedzujú nejasný priestor toho, čo možno pomenovať kresbou.

Galéria sa nachádza na 2 poschodí budovy Gagarinka (oproiti Lidl, kde je možnosť parkovania)
verejná doprava: trolejbus 201 a 202, zastávka Brodná
208 Kaštieľska
www.galeria.gagarinka.sk

Kurátorská koncepcia: Slavomíra Ondrušová, Milan Vagač
Architektúra výstavy: Andrea Ďurianová www.andreadurianova.sk
Grafický dizajn: Róbert Szabó www.timeisnever.com, fotografia na plagáte: Viktor Szemzö

Výstava potrvá do 27. septembra.

Gagarinova 10 / A (Prievoz)

Galéria Gagarinka - Vše přichází ze tmy

Galéria Gagarinka - Vše přichází ze tmy