VÝCHOZÍ POZICE – 11.3 -15. 4. 2015 – GALERIE EMILA FILLY, Ústí nad Labem

Výstava Výchozí pozice, která představí kurátorskou hru a souhru nad současným uměním. Výběr děl, definovaný jednoduchým klíčem – nové promýšlení média a formy, vedený kurátorkami Lenkou Sýkorovou a Romanou Veselou, které mají jasně vyhraněnou a jednoduše rozlišitelnou oblast svého zájmu, bude po čtrnácti dnech doplněn o pohled Kariny Kottové zaměřený na zintenzivnění zprostředkování výstavy a uměleckých děl divákovi. Na začátku dubna převezme kurátorskou štafetu Jan Krtička, který se přesahy do kurátorství zabývá ve své umělecké tvorbě.

kurátoři: Lenka Sýkorová & Romana Veselá (12. 3. – 15. 4.), Karina Kottová (24. 3. – 4. 4.), Jan Krtička (7. 4. – 15. 4.)

.

Některé věci unikají / Some Things Pass / 2012


Některé věci unikají / Some Things Pass / 2012